lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - Inst f maskinteknologi

 08/09 

Hållfasthetslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
FHL021 7,5 G1 I, K - S Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W
FHL072 7,5 A F, I, M, Pi, V - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W
FHL025 7,5 A M X E1 Projekt i hållfasthetslära X Se fotnot nedan. KS KE U W
FHL025 M X Se fotnot nedan.
FHL025 M X Se fotnot nedan.
FHL025 M X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
FHL066 7,5 A F, M, Pi - E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FHL105 4,5 G1 F - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FHL013 15 G2 M, MD - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 46 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 1 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 124 h (45-minuterspass)
FHL110 7,5 A E, F, M, N, Pi X E Biomekanik KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
FHL090 7,5 A F, I, M, Pi X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 144 h (45-minuterspass)
FHL064 7,5 G2 E, I, M, N, Pi X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
FHL055 7,5 G1 E, N - S Teknisk mekanik KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 42 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FHL055 W
FHL055 K
FHL055 Pi Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.

FHL025 (M) Projekt i hållfasthetslära: Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod.

Industriell Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
MMT031 7,5 A I, M - S Produktionsteknik KS KE U W
MMTN01 7,5 A I, M - S Projekt – Industriell produktion KS KE U W
MMT125 7,5 A M - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W
MMTA02 6 G1 M, MD - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W
MMT100 7,5 G2 ID X E Material- och produktionsteknik KS KE U W
MMT175 7,5 A I, M - S Kompositteknik KS KE U W
MMT195 7,5 A M - S Kretsloppsteknologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
MMT015 7,5 A I, M - S Material- och metodval KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
MMT160 7,5 G2 I, M - S CAD/CAM/CAE KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 48 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
MMT220 7,5 A M - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
MMT012 7,5 G2 M, MD, V - S Tillverkningsmetoder KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 110 h (45-minuterspass)
MMT045 7,5 A I, M, V - S Tillverkningssystem KS KE U W 1 Föreläsningar: 38 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)

Maskinelement

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
MME035 9 G2 M, MD - S Transmissioner KS KE U
MME070 7,5 A I, M X S Transmissioner, dimensionering KS KE U
MME080 7,5 A M X S Transmissioner, dynamik KS KE U 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

Materialteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
FKMN01 7,5 A I, M X E1 Polymera material KS KE U W
FKMN05 7,5 A F, I, M, N X E1 Pulverteknologi KS KE U W
FKM090 7,5 A I, M X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W
FKM015 7,5 G1 F, M, MD - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W
FKM060 4,5 G1 I - S Materialteknik KS KE U W
FKM065 7,5 A M X S Projekt - materialteknik KS KE U W
FKM070 7,5 A F, I, M, N X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FKM050 6 G1 KID - S Material KS KE U W 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)

Mekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
FMEN01 8 A F, I, M, Pi X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FMEA20 6 G1 F - S Mekanik - Dynamik KS KE U W
FMEN05 7,5 A M - S Projekt - mekanik KS KE U W
FMEF01 8 G2 F, I, M, Pi, V X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FMEA25 7 G1 M, MD - S Mekanik - Dynamik KS KE U W
FMEN15 7,5 A F X E2 Analytisk mekanik KS KE U W
FMEA10 9 G1 I - S Mekanik, grundkurs KS KE U W
FMEN10 8 A F, I, M, Pi X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FMEA15 7,5 G1 Pi - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 27 h (45-minuterspass)
FMEA05 6 G1 F - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 16 h (45-minuterspass)
FMEA01 5 G1 M, MD - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 62 h (45-minuterspass)

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FHL820 30 F, I, M, N, Pi Examensarbete i hållfasthetslära U
MMTM01 30 I, M Examensarbete i industriell produktion U
MME820 30 M Examensarbete i maskinelement U
FKM820 30 I, M, N Examensarbete i konstruktionsmaterial U
FME820 30 F, I, M, N Examensarbete i mekanik U