lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - Inst f byggvetenskaper

 08/09 

Byggnadskonstruktionslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
FME602 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Strukturmekanik KS KE U W
VSM611 6 G2 IBYA - S Byggnadskonstruktion KS KE U W
VSMF01 7,5 G2 IBYA - S Energihushållning KS KE U W

Byggnadsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
VSM091 4,5 G2 V - S Balkteori KS KE U W
VTA016 7,5 G2 V X E1 Byggnadsakustik KS KE U W
VSMN01 2 A L, M, MD, V - E2 Examensarbetesmetodik X Se fotnot nedan. KS KE U W
VSMN01 L, M, MD, V X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 7 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 25 h (45-minuterspass)
VSM040 10,5 A V X E2 Finita elementmetoden KS KE U W
VSM131 9 G2 ID X S Material, form och kraft KS KE U W
VSMA05 8 G1 V - S Byggnadsmekanik KS KE U W
VTA030 4,5 A E, F, M, Pi X E1 Teknisk akustik KS KE U W
VSM150 6 G2 M, V - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W
VGT021 10,5 G2 V - S Grundläggningsteknik KS KE U W
VTA070 4,5 G1 V - S Akustisk planering KS KE U W
VSMA01 5 G1 KID - S Mekanik KS KE U W
VSM051 6 A V - S Strukturdynamik KS KE U W
VSM051 M
VSM045 7,5 A F, Pi - S Teknisk - vetenskapliga beräkningar KS KE U W
AFO280 6 A A, V X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Se fotnot nedan. KS KE U 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
VTA060 9 G2 E, F, M, Pi, V - S Strukturakustik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 88 h (45-minuterspass)
VGTA01 6 G1 IBYA - S Geologi och geoteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
VSM010 7,5 G1 BI, V - S Mekanik KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 42 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 116 h (45-minuterspass)
VSM032 6 A F, M, Pi, V - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)

VSMN01 (L, M, MD, V) Examensarbetesmetodik: Kursen ges två gånger per läsår.
AFO280 (V) Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Byggproduktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
VBE024 9 G2 V - S Byggproduktion och produktionssystem KS KE U W
VBE675 7,5 G2 IBYA - S Ledning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W
VBE690 7,5 G2 IBYA - S Produktion, styrning och planering – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W
VBE680 7,5 G2 IBYA - S Programarbete, samhällsplanering och gestaltning – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W
VBE685 7,5 G2 IBYA - S Projektering och design – Projektarbete i byggprocessen KS KE U W
VBEA01 11 G1 V - S Byggprocessen och företagsekonomi KS KE U W
VBE031 9 G2 L, V - S Fastighetsförvaltning KS KE U W
VBE110 6 G1 RH, V - S Projektmetodik KS KE U W
VBEA05 5 G1 A - S Byggprocessen KS KE U W
VBE601 6 G1 IBYA - S Byggnadsekonomi KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 32 h (45-minuterspass)
GEMA40 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 1 Föreläsningar: 23 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
VFR081 15 A L, V - S Fastighetsföretagande och Facility Management KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 84 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
VBE041 9 A L, V - S Byggledning KS KE U W 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 15 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 160 h (45-minuterspass)
VBE605 3 G2 IBYA - S Projektkurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)

Projekteringsmetodik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
ADPF05 1 G2 A - S Digitala verktyg 5, arkitektonisk utformning KS KE U W
EDA602 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Kommunikation och datorverktyg KS KE U W
ADP151 6 G2 A X E1 Byggnadsmodellering och projektering KS KE U W
ADP145 6 A A X E1 CAD-projektering för arkitektonisk utformning KS KE U W
ADPF01 6 G2 A, V - S Industriellt byggande KS KE U W
ADPA01 1 G1 A X S Digitala verktyg 1, skissverktyg KS KE U W
ADPA10 1 G1 A - S Digitala verktyg 3, CAD som ritverktyg KS KE U W
MMT656 6 G1 IBYA - S CAD – datorstödd ritning och konstruktion KS KE U W
ADPF10 1 G2 A - S Digitala verktyg 6, praktisk projektering KS KE U W
ADP131 6 G2 A X E1 Digital visualisering och presentation KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ADP600 7,5 G2 IBYA - S Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 50 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ADP141 6 G2 A, V - S Projekteringsledning KS KE U W 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
ADPA05 1 G1 A X S Digitala verktyg 2, presentationer KS KE U W 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 6 h (45-minuterspass)
ADPA15 1 G1 A - S Digitala verktyg 4, objektorienterad CAD KS KE U W 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 6 h (45-minuterspass)

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBV615 22,5 IBYA Examensarbete U W
VSM820 30 V Examensarbete i byggnadsmekanik U
VGTM01 30 V Examensarbete i geoteknik U
VSM920 30 M, Pi Examensarbete i strukturmekanik U
VTA820 30 E, F, V Examensarbete i teknisk akustik U
VBE820 30 L, V Examensarbete i byggnadsekonomi U
ADP920 30 V Examensarbete i projekteringsmetodik U
ADPM01 30 A Examensarbete i projekteringsmetodik U