lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - Institutioner utanför LTH

 08/09 

Kemiska institutionen, grundutbildning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
TEK287 15 G2 N - S Biokemi X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK287 N X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 80 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 258 h (45-minuterspass)

TEK287 (N) Biokemi: Kursen ges två gånger per läsår.

Biologiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
TEK035 15 A W X E1 Limnologi KS KE U W
EXTN20 15 A W - E2 Markekologi KS KE U W
EXTF10 15 G2 N - S Genetik och mikrobiologi X Se fotnot nedan. KS KE U W
EXTF10 N X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 70 h (45-minuterspass)
Övningar: 21 h (45-minuterspass)
Laborationer: 36 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 273 h (45-minuterspass)
TEK015 7,5 G2 N - S Människans fysiologi X Se fotnot nedan. KS KE U
TEK045 15 A W - S Naturvård KS KE U W
EXTN25 15 A W - S Vattenvård KS KE U W
TEK095 15 A RH, W X E1 Ekotoxikologi KS KE U W
TEK105 15 A W - S Biologisk miljöövervakning KS KE U W 1 Föreläsningar: 84 h (45-minuterspass)
Övningar: 116 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 200 h (45-minuterspass)
EXTA01 10 G1 W X E Terrester ekologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 56 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
TEK097 15 A RH, W - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 84 h (45-minuterspass)
Övningar: 116 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 200 h (45-minuterspass)

EXTF10 (N) Genetik och mikrobiologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen.
TEK015 (N) Människans fysiologi: Kursen ges för både åk2 och åk3.

CIRCLE

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
INN001 7,5 G1 C, D, E, F, I, M, N, Pi X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
INN005 7,5 G2 I, M X E Global innovation och teknologiintensiva sektorer KS KE U W
INN010 7,5 G2 I X E Innovation i praktiken KS KE U W

Ekologiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
TEK290 7,5 G2 E, F, Pi X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W
TEK275 7,5 A Pi - E1 Teoretisk evolutionsbiologi KS KE U W
TEK292 7,5 A Pi - S Biologiska system KS KE U W

Engelska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
GEMA20 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - E Engelska för tekniker X Se fotnot nedan. KS KE U W
GEMA20 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)

GEMA20 (A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W) Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.

Filosofiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
TEK210 4,5 G1 C, D, E, Pi - S Kognition KS KE U W
TEK280 7,5 G2 C - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W

Franska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
GEMA05 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)

Fysiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
TEK267 7,5 A N X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
EXTF05 6 G2 F X E1 Partikelfysik och kosmologi X Se fotnot nedan. KS KE U
EXTF05 F X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 27 h (45-minuterspass)
Övningar: 3 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FFF051 7,5 A F, MNAV, N X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
EXTF20 7,5 G2 N - S Nanovetenskapliga tankeverktyg X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK265 15 A MNAV, N X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 32 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 210 h (45-minuterspass)
EXTF25 3 G2 N - S Nanovetenskapliga tankeverktyg, projekt KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 56 h (45-minuterspass)
TEK177 7,5 A F, MNAV, N X E1 Ytfysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 174 h (45-minuterspass)

EXTF05 (F) Partikelfysik och kosmologi: Kursen ges två gånger per läsår.
EXTF20 (N) Nanovetenskapliga tankeverktyg: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Företagsekonomiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
TEK065 6 A ID X E Design Management och framtidsfrågor KS KE U
TTM010 15 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Strategi och styrsystem KS KE U
TMA043 3 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Teamwork och ledarskap 2 KS KE U 1 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 6 h (45-minuterspass)
TMA044 3 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Teamwork och ledarskap 3 KS KE U 1 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 6 h (45-minuterspass)
TEK075 4,5 G2 ID - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U
TEK055 6 G2 ID X E1 Design management I KS KE U 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
TMA041 1,5 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Teamwork och ledarskap 1 X Se fotnot nedan. KS KE U Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

TMA041 (B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W) Teamwork och ledarskap 1: Kursen ges nästa gång ht 09.

GIS-centrum

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
EXTA45 15 G1 L - S Geografisk informationsteknik KS KE U W

Inst f cell- och organismbiologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
TEK295 7,5 G1 N - S Cellens biologi KS KE U W
EXTF15 15 G2 N - S Humanfysiologi X Se fotnot nedan. KS KE U W
EXTF15 N X Se fotnot nedan.
EXTN40 15 A N - E2 Immunologi X Se fotnot nedan. KS KE U W
EXTN40 N X Se fotnot nedan.
EXTN01 15 A N - E2 Mikrobiologi X Se fotnot nedan. KS KE U W
EXTN35 15 A N - E2 Molekylärgenetik i eukaryota organismer X Se fotnot nedan. KS KE U W
EXTN45 15 A N - E2 Farmakologi X Se fotnot nedan. KS KE U W
EXTN45 N X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 80 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 220 h (45-minuterspass)
EXTN55 15 A N - E2 Molekylär mikrobiologi X Se fotnot nedan. KS KE U W
EXTN30 15 A N - E Sinnesbiologi X Se fotnot nedan. KS KE U W
EXTN50 15 A N - E2 Toxikologi X Se fotnot nedan. KS KE U W

EXTF15 (N) Humanfysiologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN40 (N) Immunologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN01 (N) Mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR18) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN35 (N) Molekylärgenetik i eukaryota organismer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR49) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 (N) Farmakologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN55 (N) Molekylär mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR19) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN30 (N) Sinnesbiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN50 (N) Toxikologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen.

Inst för handelsrätt

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
TEK070 7,5 G2 BI, E, RH - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Juridik för tekniker X Se fotnot nedan. KS KE U W
GEMA60 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, M, MD, N, Pi, RH, V, W X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
TEK050 15 G2 L - S Beskattningsrätt I X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK050 L X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 34 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 330 h (45-minuterspass)
TEK255 7,5 G2 L - S Miljörätt X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)

GEMA60 (A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, M, MD, N, Pi, RH, V, W) Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK050 (L) Beskattningsrätt I: Kursen ges två gånger per läsår. Tentamenstid meddelas av kursledaren.
TEK255 (L) Miljörätt: Kursen ges på deltid i två läsperioder.Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Inst för kliniska vetenskaper, Lund

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
TEK171 7,5 A E, F, Pi - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W

Inst för naturgeografi och ekosystemanalys

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
TEK230 7,5 A L X E2 Algoritmer i geografisk informationsbehandling X Se fotnot nedan. KS KE U W
EXTN10 7,5 A L X E2 Webb-GIS X Se fotnot nedan. KS KE U W
EXTN15 7,5 A L, Pi - E2 Fjärranalys, digitala metoder X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 38 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
EXTF01 7,5 G2 MWLU, V, W - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 34 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)

TEK230 (L) Algoritmer i geografisk informationsbehandling: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN10 (L) Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN15 (L) Fjärranalys, digitala metoder: Kursen samläses med kurs på naturgeografiska inst.
EXTF01 (V, W) Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Internationella miljöinstitutet

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
KII010 7,5 G2 C, D, E, F, I, M, N, Pi, W - E2 Industriellt miljöarbete X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 32 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

KII010 (C, D, E, F, I, M, N, Pi, W) Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Kinesiska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
EXTA10 3 G1 C, D, E - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Se fotnot nedan. KS KE U 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 12 h (45-minuterspass)
EXTA35 15 G1 C, D, E - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Se fotnot nedan. KS KE U 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 170 h (45-minuterspass)
GEMA65 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Kinesiska för tekniker KS KE U 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

EXTA10 (C, D, E) Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen
EXTA35 (C, D, E) Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Konsthistoria och visuella studier

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
EXTA05 4 G1 KID X E2 Designhistoria KS KE U

Nationalekonomiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
EXTN05 7,5 A I X E Avancerad ekonometri KS KE U W
TEK103 7,5 A I, Pi X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
EXTA40 6 G1 I, Pi - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W
TEK190 7,5 G2 I - S Ekonometri X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK190 I X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
TEK110 7,5 A I, Pi X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
TEK090 7,5 A I, Pi, RH X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
TEK145 7,5 A Pi X E Mikroekonomi - teori för individuella val samt spelteori KS KE U W
TEK140 7,5 G2 I X E Industriell organisation KS KE U W
TEK180 7,5 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, RH, V, W X E Värdering och hantering av finansiell risk X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK135 10,5 G2 I, Pi - S Mikroekonomisk teori KS KE U W 1 Föreläsningar: 38 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 210 h (45-minuterspass)

TEK190 (I) Ekonometri: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.
TEK180 (B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W) Värdering och hantering av finansiell risk: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.

Spanska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
GEMA10 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA15 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)

Statistiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
TNX071 9 G1 BI - S Statistik med beslutsteori KS KE U W 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)

Statsvetenskapliga institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
TNX075 7,5 G1 BI - S Offentlig organisation och administration KS KE U W
EXTA30 8 G1 BI - S Offentlig organisation och administration KS KE U W 1 Föreläsningar: 27 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

Svenska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
GEMA30 4,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Svenska för tekniker KS KE U W

Tyska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
GEMA25 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Tyska för tekniker KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
TEK920 30 W Examensarbete i ekologi U
INN920 30 I Examensarbete i innovation U
TEK821 30 C Examensarbete i kognitionsforskning U
EXTM01 30 ID Examensarbete i design management U
TEK820 30 ID Examensarbete i Design Management U
EXTM05 30 L Examensarbete i geografisk informationsteknik U