lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - Kemiska institutionen (LTH)

 08/09 

Biofysikalisk kemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KFK080 7,5 G1 B, K, Pi - S Termodynamik KS KE U W
KFKA01 10 G1 W - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W
KFK032 7,5 A B, K, MLIV X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W
KFK095 7,5 G2 B, K - S Molekylspektroskopi KS KE U W
KFK090 7,5 G2 B, K, N, Pi - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60

Bioorganisk kemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KOK085 7,5 G2 B, K, N X E1 Läkemedelskemi KS KE U W
KOK095 7,5 G2 B, K X E1 Beräkningskemi och strukturanalys KS KE U W
KOK090 7,5 A B, K X E1 Läkemedelssyntes KS KE U W
KOKA10 7 G1 W - S Organisk kemi KS KE U W
KOKA01 7,5 G1 N - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W
KOK032 7,5 G2 B, K, N, RH X E1 Miljökemi KS KE U W
KOK012 9 G1 B, K - S Organisk kemi, allmän kurs KS KE U W 26 4 36 0 30
KOK100 15 A B, K X E1 Projektkurs i läkemedelskemi KS KE U 10 20 80 10 100
KOKA05 5 G1 N - S Organisk kemi KS KE U W 42 20 12 0 100

Bioteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KBT050 7,5 G2 B, MBIO, MLIV, N X E Bioanalys KS KE U W
KKKA05 15 G1 B - S Bioteknik KS KE U W 14 12 0 10 30
KBT060 7,5 G2 B, MBIO X E Biotekniska separationsprocesser KS KE U W
KBT080 7,5 G2 B, MBIO, MLIV, W X E Miljöbioteknik KS KE U W
KBT042 15 A B, MBIO X E2 Bioteknik, projektering KS KE U W 0 52 0 0 100
KBTF01 7,5 G2 MBIO X E Grön kemi och bioteknik KS KE U W 14 12 0 10 100
KBT115 7,5 G2 MBIO X S Bioprocessteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
KBT115 B X Se fotnot nedan. 36 8 45 0 90

KBT115 (B) Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i VT2 i årskurs 3
KBT115 (MBIO) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för utbytes och mastersstudenter

Immunteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KIM015 7,5 A B, MBIO, N X E2 Immunteknologi KS KE U W 32 18 45 0 105

Kemiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KKK000 15 A B, K, MBIO, MLIV, MWLU X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Se fotnot nedan. KS KE U W
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan.
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan.
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 400

KKK000 (B, K, MBIO, MLIV, MWLU) Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Materialkemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KOO045 7,5 A K, N X E2 Materialkemi KS KE U W
KOO101 9 G1 B, K - S Grundläggande kemi KS KE U W
KOO105 7,5 G2 MNAV, N X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W
KOO065 7,5 A K, N X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W
KOOA01 5 G1 W - S Inledande kemi KS KE U W
KOO022 7,5 G1 B, K - S Oorganisk kemi KS KE U W
KOOA05 8 G1 BI - S Allmän kemi KS KE U W 42 28 0 0 110
KOO095 7,5 G2 N - S Funktionella material KS KE U W 56 14 0 0 90
KOO052 7,5 G2 K - S Material- och polymerteknologi KS KE U W 56 0 0 14 80
KOOF01 5 G2 W X E Tillämpad vattenkemi KS KE U W 19 28 10 0 76

Polymerteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KTE080 7,5 A K, N X E1 Polymerkemi KS KE U W
KPO010 7,5 A B, K, N X E Polymerfysik KS KE U W
KPO021 7,5 A K X E2 Polymera material, projekt KS KE U W 20 0 50 0 70

Teknisk analytisk kemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KAK016 7,5 G2 B, K, N - S Analytisk kemi KS KE U W
KAK050 7,5 A B, K, MBIO, MLIV X E1 Kromatografisk analys KS KE U W
KAK070 7,5 A B, K, MBIO, MLIV X E1 Kromatografisk bioanalys KS KE U W 25 3 25 0 147

Teknisk mikrobiologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KMB023 7,5 G2 B, MBIO, MLIV X E1 Livsmedelsmikrobiologi KS KE U W
KMB031 7,5 G2 B, K, MBIO, MLIV X E1 Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W
KMB060 7,5 G1 B - E2 Mikrobiologi KS KE U W
KMB040 7,5 A B, MBIO X E Metabolic engineering KS KE U W
KMB050 15 G1 W X E Molekylär cellbiologi KS KE U W

Tillämpad biokemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KBKA01 6 G1 B - S Inledande biokemi KS KE U W
KBK050 7,5 A B, MBIO X E1 Protein Engineering KS KE U W
KBK070 7,5 G2 B - S Cellbiologi KS KE U W
KBK031 7,5 A B, MBIO, MLIV X E1 Enzymteknologi KS KE U W
KBKA05 7,5 G1 K - E2 Teknisk biologi KS KE U W
KBK011 7,5 G1 B - S Biokemi KS KE U W
KBK075 7,5 A B, MBIO X E1 Bioinformatik KS KE U W 24 28 0 0 128
KBK041 7,5 G2 B, MBIO X E2 Genteknik KS KE U W 26 10 40 0 120

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFK920 30 B, F, K, N Examensarbete i biofysikalisk kemi U
KOK820 30 B, K, N Examensarbete i organisk kemi U
KBT820 30 B, N Examensarbete i bioteknik U
KIM820 30 B, N Examensarbete i immunteknologi U
KOO920 30 B, K, N Examensarbete i materialkemi U
KTE720 30 B, K, N Examensarbete i polymerteknologi U
KAK820 30 B, K, N Examensarbete i teknisk analytisk kemi U
KMB820 30 B, K, N Examensarbete i teknisk mikrobiologi U
KBK820 30 B, N Examensarbete i tillämpad biokemi U