lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - Inst f bygg- och miljöteknologi

 08/09 

Brandteknik och riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRA01 8 G1 BI - S Introduktion till brand och risk KS KE U W
VBR082 15 A BI - S Aktiva system KS KE U W
VBR054 15 A BI - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U W
VBR225 15 G2 BI, RH - S Olycks- och krishantering KS KE U W
VBR110 7,5 A BI, RH - S Samhällsplanering KS KE U W
VBR022 15 G2 BI - E2 Brandkemi – explosioner KS KE U W
VBRF05 13 G2 BI - E2 Branddynamik KS KE U W
VBR230 9 G1 BI, RH - S Konsekvensberäkningar KS KE U W
VBR171 7,5 A RH - S Riskhanteringsprocessen KS KE U W
VBR180 15 A BI, Pi, RH - S Riskanalysmetoder KS KE U W 30 32 14 0 124
VBR200 7,5 G2 BI, RH X E Simulering av rumsbrand (CFD) X Se fotnot nedan. KS KE U W 10 4 0 0 86
VBR240 4,5 G1 BI - S Brandmannautbildning X Se fotnot nedan. KS KE U W
VBR190 7,5 G2 BI, RH - S Tillämpad säkerhet inom processindustrin KS KE U W 30 5 0 0 165

VBR200 (BI, RH) Simulering av rumsbrand (CFD): Tentamenstid meddelas av kursledaren
VBR240 (BI) Brandmannautbildning: Kursen ges under sommaren efter åk1

Byggnadsfysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBF015 7,5 G1 L - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W
VBFA05 4 G1 BI - S Husbyggnadsteknik KS KE U W
VBF605 6 G2 IBYA - S Byggnadsfysik KS KE U W
VBF050 7,5 A V - S Byggnadsteknik vid nybyggnad KS KE U W
VBF630 6 G1 IBYA - S Husbyggnadsteknik KS KE U W
VBF045 7,5 A V - S Byggnadsteknik - komplexa byggnader KS KE U W
VBFA01 10 G1 V - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W 22 58 0 0 51
VBF055 7,5 G2 V - S Byggnadsfysik och klimatsystem KS KE U W 25 15 10 0 150

Byggnadsmaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBMF01 3 G2 A - S Arkitekturteknik 5: Hållbart byggande KS KE U W
VBM611 6 G1 IBYA - S Materiallära KS KE U W
VBMA01 3 G1 A - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W
VBMA10 3 G1 A - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W
VBM011 6 G1 BI - S Byggnadsmaterial KS KE U W
VBM070 6 G2 V - S Byggnadsmaterialvetenskap KS KE U W
VBM031 6 A V - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W
VBM012 6 G1 V - S Byggnadsmaterial KS KE U W
VBMA05 3 G1 A - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W 12 0 4 0 24
VBMA15 3 G1 A - S Arkitekturteknik 4: Installationsteknik KS KE U W 10 4 0 0 26
VBM050 6 A V - S Skadeanalys KS KE U W 30 12 0 0 120

Installationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ABK606 6 G2 IBYA - S Installationsteknik KS KE U W

Konstruktionsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBK020 6 A V - S Betongbyggnad KS KE U W
VBK035 4,5 G2 V - S Stålbyggnadsteknik KS KE U W
VBK041 7,5 A V X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W 14 28 0 0 58
VBK063 6 G1 V - S CAD-teknik och informationshantering KS KE U W 10 28 0 0 42
VBK013 9 G2 V - S Konstruktionsteknik KS KE U W 26 32 0 0 60
VBK055 7,5 G2 V - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W 14 28 0 0 50
VBK055 A 14 28 0 0 58
VBK032 6 A V - S Träbyggnadsteknik KS KE U W 22 34 4 0 100

Teknisk vattenresurslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 MWLU, V, W X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W
VVR140 7,5 A W X E Rurala vatten KS KE U W
VVR140 Pi, V
VVR140 MWLU
VVR176 7,5 A MWLU, V, W X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W
VVR120 7,5 G2 W X E Strömningslära KS KE U W
VVR111 15 G1 W X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W
VVRN01 7,5 A MWLU, V, W X E Avancerad hydraulik KS KE U W
VVRN05 7,5 A MWLU, V, W X E Avancerad hydrologi KS KE U W
VVR170 7,5 A MWLU, V, W X E Flodrestaurering KS KE U W 15 0 8 6 70
VVR090 7,5 A MWLU, V, W X E Hydromekanik KS KE U W 18 10 0 0 70
VVR145 9 G1 V - S Vatten KS KE U W 18 14 2 0 52
VVRF05 7,5 G2 W - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Se fotnot nedan. KS KE U W 10 10 50 30 100
VVR040 7,5 A W X E Kusthydraulik KS KE U W 28 28 0 0 144
VVR040 MWLU, V 28 28 0 0 135

VVRF05 (W) Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBR820 30 V Examensarbete i brandteknik U
VBRM01 22,5 BI Examensarbete i brandteknik U
VBR920 30 RH Examensarbete i riskhantering U
VBF820 30 V Examensarbete i byggnadsfysik U
VBM820 30 N, V Examensarbete i byggnadsmaterial U
VMT615 22,5 IBYA Examensarbete U W
ABK920 30 V Examensarbete i installationsteknik U
VBK920 30 V Examensarbete i konstruktionsteknik U
VVR820 30 MWLU, V, W Examensarbete i teknisk vattenresurslära U