lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - Inst f biomedicinsk teknik

 08/09 

Elektrisk mätteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEM070 6 A C, D, E, F, N X S Datorbaserade mätsystem X Se fotnot nedan. KS KE U W
EEM040 6 G2 D, E, F, N, Pi - S Medicinsk mätteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
EEM055 7,5 A B, E, F, K, M, N X E2 Mikrofluidik KS KE U W
ESS070 4,5 G2 D, E - S Mätteknik KS KE U W
EEM080 6 A D, E, F X S Ultraljudsfysik och teknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
ESS081 6 G2 E - S Ingenjörsmässig analys KS KE U W
EEM045 7,5 G2 N - S Sensorer KS KE U W
EEM031 7,5 G2 C, D, E, F - S Sensorteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
EEM035 7,5 A F, N - S Ingenjörsutsikter och insikter X Se fotnot nedan. KS KE U W 14 2 0 10 56
GEMA55 6 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
EEM060 6 A D, E, F, N X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Se fotnot nedan. KS KE U W 0 28 12 60 85
EEM007 4,5 G2 F - S Mätteknik KS KE U W 6 8 20 0 86
EEM050 6 A C, D, E, F, MNAV, MSOC, N X E2 Mikrosensorer X Se fotnot nedan. KS KE U W 14 0 28 60 68

EEM070 (C, D, E, F) Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM040 (D, E) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 (F) Medicinsk mätteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM080 (D, E, F) Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM031 (D, E) Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM031 (F) Sensorteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM035 (F) Ingenjörsutsikter och insikter: Valfri för årskull H03 eller tidigare.
EEM060 (D, E, F) EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM050 (C, D, E, F, N) Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.

Teknisk geologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTGA01 4 G1 V - S Teknisk geologi KS KE U W
VTG101 6 G2 V - S Bergkunskap och ingenjörsgeologi KS KE U W
VTG021 7,5 G2 V X E Grundvattenteknik KS KE U W
VTG100 16,5 G2 V - S Projektmetodik och ingenjörsgeologi KS KE U W
VTG070 15 A MWLU, V, W X E Grundvatten och miljö KS KE U W
VTGA05 5 G1 W - S Teknisk geologi KS KE U W 32 16 16 0 80

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EEM820 30 D, E, F, N Examensarbete i elektrisk mätteknik U
VTG820 30 V, W Examensarbete i teknisk geologi U