lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - Inst f energivetenskaper

 08/09 

Inst för energivetenskaper

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVK061 6 A E, M, W - E1 Energianvändning KS KE U W 14 42 0 28 76
MVKN05 7,5 A M - S Projekt - formula student KS KE U W 0 0 0 50 150
MMVA01 5 G1 BI - S Termodynamik med strömningslära KS KE U W 22 38 0 0 80
MVK026 6 G2 F, M, W - S Turbomaskinernas teori KS KE U W 28 28 0 0 70
MMV042 9 A F, M X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W 22 16 30 0 50 16 20 35 0 50
MMVF01 11 G2 M, MD - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W 32 38 6 0 82 26 40 0 0 66
MVK071 6 A E, M, W - E1 Energiförsörjning KS KE U W 14 42 0 28 76
MVKN10 5 A M, W X S Energitransporter KS KE U W 14 4 4 10 88
MVK140 7,5 A F, M, Pi X E1 Turbulens – teori och modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W 24 34 4 0 120
MVK051 7,5 A M, W X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W 14 14 0 0 32 14 14 0 0 32
MVK093 6 G2 F, M, W - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W 28 28 20 0 55
MVK115 7,5 A M X E1 Projekt - energiteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W 0 0 0 0 200
MMV211 7,5 G2 F, Pi X S Strömningslära KS KE U W 26 40 10 0 124
MMV025 7,5 G2 M - S Strömningslära, fortsättningskurs KS KE U W 22 36 10 32 100
MVK135 7,5 A F, M X E Turbulent förbränning KS KE U W 20 10 0 8 65
MVK120 7,5 A M, W - E1 Projekt – energihushållning KS KE U W 14 28 0 30 28 4 0 0 42 54
MVKN01 7,5 A M - S Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W 14 35 0 0 40 14 35 0 0 40
MVK106 6 A F, M, W - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
MVK150 6 A F, M, Pi X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MVK170 6 G2 M - S Tillämpad termodynamik KS KE U W 28 28 0 0 85
MVK160 9 A F, M X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75
MMV031 7,5 G2 F, M X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106

MVK140 (M) Turbulens – teori och modellering: Kursen är obligatorisk i inriktningen Värmeöverföring och strömningsteknik.
MVK115 (M) Projekt - energiteknik: Kursstart enl överenskommelse med kursansvarig.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MVK920 30 F, M, N, W Examensarbete i energivetenskaper U