lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - Inst f teknisk ekonomi och logistik

 08/09 

Produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO040 6 G2 B, C, D, E, F, K, L, M, N, Pi, RH, V, W - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Se fotnot nedan. KS KE U W
MIO040 B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, RH, V, W X Se fotnot nedan. 40 14 10 0 96
MIO240 6 A I, M - S Simulering av produktionssystem KS KE U W
MIO140 6 G2 B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, RH, V, W - S Finansiell ekonomi KS KE U W
MIO012 6 G1 C, D, E, F, L, N, Pi, W - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W
MIO012 B, C, D, E, F, K, L, N, Pi, W X Se fotnot nedan.
MIO120 7,5 G2 RH - S Riskekonomi KS KE U W
MIOF01 9 G2 I, M - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W
MIO150 6 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Affärsmarknadsföring X Se fotnot nedan. KS KE U W
MIOA01 9 G1 C, D, E, F, M, MD, RH, W - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W
MIOA01 I
MIO060 4,5 G2 B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Kvalitets- och underhållsstyrning X Se fotnot nedan. KS KE U W
MIO051 6 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Produktionsledning X Se fotnot nedan. KS KE U W
MIO090 6 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Teknologistrategier X Se fotnot nedan. KS KE U W
MIO331 9 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W X E Styrning av produktionssystem och materialflöden X Se fotnot nedan. KS KE U W 0 10 0 32 78
MIO022 6 G2 C, D, E, F, I, M, RH, V - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
MIO015 6 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W X S Industriell management X Se fotnot nedan. KS KE U W 56 0 0 0 104
MIO030 4,5 G2 E, I, M, V - S Material- och produktionsstyrning X Se fotnot nedan. KS KE U W 32 10 4 0 74
MIOF05 2 G2 E, I - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 16 0 33
MIO035 6 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Tillämpad affärsanalys X Se fotnot nedan. KS KE U W 28 28 0 0 104

MIO040 (B, C, D, E, F, K, L, M, N, Pi, RH, V, W) Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
MIO012 (C, D) Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt.
MIO012 (E, F, L, Pi, W) Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIO012 (N) Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår.
MIO150 (B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W) Affärsmarknadsföring: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
MIOA01 (F) Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIO060 (B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W) Kvalitets- och underhållsstyrning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MIO051 (B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W) Produktionsledning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MIO090 (B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W) Teknologistrategier: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
MIO331 (B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W) Styrning av produktionssystem och materialflöden: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MIO015 (B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W) Industriell management: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
MIO030 (I) Material- och produktionsstyrning: Obligatorisk för I06 och tidigare
MIO035 (B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W) Tillämpad affärsanalys: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.

Teknisk logistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTF05 5 G2 I, M - S Industriell anläggningsteknik KS KE U W
MTTF01 5 G2 B, C, D, E, F, I, K, L, N, Pi, RH, V, W - S Logistik X Se fotnot nedan. KS KE U W
MTTF01 M, MD X Se fotnot nedan.
MTTF01 M X Se fotnot nedan. 24 10 0 40 46
MTTN01 7,5 A V - S Logistik i byggprocessen KS KE U W
MTTN05 5 A I, M - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W
MTT045 7,5 A I, M, RH X E2 Internationell distributionsteknik KS KE U W
MTT240 7,5 A I, M, V - S Logistik i försörjningskedjor KS KE U W
MTT091 6 G2 I, M - S Materialhantering KS KE U W
MTTF10 5 G2 I - S Materialhantering KS KE U W
MTT115 7,5 A E, I, M X E2 Industriellt inköp KS KE U W 48 10 4 4 130
MTT070 9 A I, M X E2 Internationellt projekt – exportteknik KS KE U W 14 14 56 0 156
MTT095 4,5 A I, M - S Materialhantering och arbetsorganisation, projekt X Se fotnot nedan. KS KE U W 6 0 0 10 104

MTTF01 (B, C, D, E, F, I, K, L, N, Pi, V, W) Logistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik. INEK-are inskrivna 2004 får ersätta denna kurs med kursen MTT021 Materialhantering.
MTTF01 (M, MD) Logistik: Kursomgång med start lp 2 är för M3/MD3. Kursstart lp 4 gäller för M1.
MTT095 (M) Materialhantering och arbetsorganisation, projekt: Kursen är obligatorisk i fördjupningen Logistik. OBS MTT091 Materialhantering är inriktningsobligatorisk och läses i årskurs 3.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MIO920 30 B, C, D, E, F, I, K, M, V Examensarbete i produktionsekonomi U
MTT820 30 I, M, V Examensarbete i teknisk logistik U