lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - Fysiska institutionen, LTH

 08/09 

Kurslaboratoriet i fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A F, MFOT, N X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FFFN01 7,5 A E, F, MNAV, N X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Se fotnot nedan. KS KE U W
FFFN01 E, F, MNAV, N X Se fotnot nedan. 12 0 32 3 100
FAFA35 6 G1 E - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W
FFF021 7,5 A E, F, MFOT, MNAV, MSOC, N X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FKF021 7,5 G2 F X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W
FAF245 4,5 G2 N - S Kvantteori KS KE U
FAFF01 7,5 G2 E, F, MFOT, N X E Optik och optisk design KS KE U W
FFF110 7,5 G2 E, F, MFOT, MNAV, MSOC, N X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
FAF260 6 G1 M - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W
FAF270 13,5 G2 F - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W
FAFN20 15 A F, K, MNAV, N X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W
FAFA05 12 G1 N - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W
FMF121 7,5 A F X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FFFA01 7 G1 N - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W
FMFF05 6 G2 F - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W
FAFA25 9 G1 F - S Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik KS KE U W
FKFN05 7,5 A E, F, N - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
FFF042 7,5 A MNAV X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FFF042 E, F, MSOC, N X Se fotnot nedan.
FFF115 7,5 A E, F, MNAV, MSOC, N X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W
FAF108 7,5 G1 V - S Inledande fysik KS KE U W
FMF170 7,5 G2 F, I, Pi X E Komplex ekonomi KS KE U W
FAFN15 7,5 A F, K, MNAV, N X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
FAFN01 7,5 A E, F, M, MFOT, N X E Lasrar KS KE U W
FAF141 6 G2 C, D, E, F, N, Pi X E Multispektral avbildning KS KE U W
FFFF01 7,5 G2 N, Pi - S Elektroniska material KS KE U W
FFFN10 7,5 A E, F, MNAV, N X E Elektrontransport i nanostrukturer KS KE U W
FAFA20 10 G1 W - S Energi- och miljöfysik KS KE U W
FAF095 7,5 A E, F, MFOT, MNAV, N X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FAF603 7,5 G1 IBYI, IBYV - S Fysik KS KE U W
FAF604 6 G1 IBYA - S Fysik KS KE U W
FAFA30 8 G1 BI - S Fysik – elektricitetslära, gaser och vätskor KS KE U W
FMFN01 7,5 A F, MNAV, N X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FBR024 7,5 A F, MFOT X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FAFN05 7,5 A F, MFOT, MNAV X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FFFN05 7,5 A K, MNAV, N X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W
FAF052 7,5 G2 N - S Projekt nanoingenjör KS KE U W
FMF061 4,5 G2 E, F, Pi - S Relativitetsteori KS KE U W
FKFN01 7,5 A F, MNAV - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
FMFF01 3 G2 F - S Vektoranalys KS KE U W
FKF100 7,5 A BI, E, F, RH, W X E1 Miljömätteknik KS KE U W 8 0 4 4 80
FKFF01 4 G2 B, F, K, RH, W - E2 Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
FAFN10 7,5 A F, MFOT X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
FAFA15 9 G1 I - S Energi- och miljöfysik KS KE U W 52 28 18 0 142
FAF280 4,5 G2 F X E1 Experimentell fysik KS KE U W 10 6 15 6 70
FAF220 7,5 G1 Pi - S Fysik KS KE U W 40 24 20 0 115
FAFA01 9 G1 E - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W 48 24 18 0 150
FAFA10 9 G1 E, F - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 12 21 20 159
FAFA10 N
FBR012 7,5 G2 F, M, W X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100
FMFN05 7,5 A E, F, N X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
ESS030 4,5 G2 D, E - S Komponentfysik KS KE U W 28 12 8 0 72
FAF150 7,5 A D, E, F, MFOT, N, Pi X E Medicinsk optik X Se fotnot nedan. KS KE U W 24 15 10 70 80
FKF070 7,5 A F X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W 27 0 0 8 160
FFF160 7,5 A E, F, MNAV, N X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FAF085 7,5 A F, MNAV, N X E2 Svepspetsmikroskopi KS KE U W 28 0 26 16 130
FMF150 7,5 A F, MNAV, Pi X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136

FFFN01 (E, F, N) Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger läsåret 08/09.
FFF042 (E) Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 (D, E, Pi) Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
FAF150 (F, N) Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FFF820 30 E, F, N Examensarbete i fasta tillståndets fysik U
FBR820 30 F, N Examensarbete i förbränningsfysik U
FAF820 30 C, D, E, F, N Examensarbete i fysik U
FKF820 30 F, N Examensarbete i kärnfysik U
FMF820 30 F, N Examensarbete i matematisk fysik U