lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - Inst f datavetenskap (LTH)

 08/09 

Datavetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA095 7,5 G2 D, E, F - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152
EDA095 C X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDA110 6 A D, E, F, L, Pi X E Algoritmteori KS KE U W 28 12 0 0 120
EDA150 3 G1 C, D, E, F, M, N, Pi X S C-programmering X Se fotnot nedan. KS KE U W 6 0 0 0 80
EDA150 C, D, E, F, M, N, Pi X Se fotnot nedan. 6 0 0 0 80
EDA070 3 G1 D - S Datorer och datoranvändning KS KE U W 24 0 12 0 40
EDA120 6 G2 D, E, F, Pi X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W 28 0 0 0 132
EDA385 7,5 A D, E, MSOC X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W 14 0 28 0 150
EDA061 4,5 G2 C, E, F, I, L - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W 14 8 0 0 98
EDA230 7,5 A D, E, F X S Optimerande kompilatorer KS KE U W 28 12 4 0 140
ETS032 7,5 G2 C, D, E, F, I, L, Pi - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
ETS032 IDA 10 8 4 36 142
EDAA05 8 G1 D - S Datorer i system KS KE U W 14 0 0 0 60 14 14 0 6 130
ETS672 7,5 G2 IDA - S Kravhantering KS KE U W 14 14 0 14 72 0 0 0 14 72
EDAF10 7,5 G2 D, E - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W 28 12 6 2 108 4 0 0 4 36
EDA016 7,5 G1 C, D - S Programmeringsteknik KS KE U W 16 12 20 0 40 14 14 18 0 65
EDA040 6 G2 C, D, E, F, L, M X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EDA698 7,5 G2 IDA - S Realtidssystem KS KE U W 12 6 4 0 78 4 6 2 0 88
EDA171 7,5 A C, D, E, F, Pi X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W 20 0 14 0 70 0 0 0 0 90
EDA221 7,5 G2 C, D, E, F, L, Pi X E2 Datorgrafik KS KE U W 26 0 10 0 140
EDA240 6 A C, D, E X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 10 4 110
EDA270 9 A C, D - S Coachning av programvaruteam KS KE U W 14 0 0 0 66 2 32 48 0 78
EDA017 9 G1 E, I - S Programmeringsteknik KS KE U W 28 22 6 0 64 22 14 8 0 76
EDA017 F 28 22 6 0 64 22 14 8 0 76
EDA260 6 G2 C, D, E, I - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W 14 0 8 0 40 2 14 48 0 35
EDA115 4,5 G2 D, F, Pi - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 70
EDA116 3 A D, Pi - S Algoritmimplementering – projekt på multiprocessorer KS KE U W 4 0 0 6 70
EDA340 6 A D, E, Pi X E2 Constraint-programmering KS KE U W 20 0 12 0 100
EDA216 7,5 G2 C, D, E, F, I, L, N, Pi X S Databasteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W 26 12 8 0 150
ETS170 7,5 A C, D, E, I X S Kravhantering KS KE U W 16 12 9 14 149
EDAA01 7,5 G1 E, F, L, N, Pi, W - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 12 6 4 0 70 16 4 6 0 80
EDAA01 C, D, I, M 28 10 10 0 150
EDA046 7,5 A C, D, E, F, Pi X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W 14 14 20 0 152
EDA031 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X S C++ - programmering KS KE U W 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA636 7,5 G2 IDA - S Databaser KS KE U W 24 12 6 0 70 0 0 0 4 80
EDA180 7,5 G2 D, E, F, Pi X S Kompilatorteknik KS KE U W 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
EDAA10 7,5 G1 IDA, IDL - S Programmering i Java KS KE U W 18 6 6 0 50 14 0 14 0 85
EDA011 7,5 G1 Pi - S Programmeringsteknik KS KE U W 20 10 4 0 40 22 20 8 0 80
EDA011 N 28 22 6 0 64 14 8 6 0 56
EDA132 7,5 G2 D, E, F, Pi X S Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 16 0 0 0 60 16 0 0 0 100
EDAF05 5 G2 D, E, F, Pi - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 4 10 0 100
EDA101 7,5 A C, D, E, F, Pi X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
ETSA01 5 G1 C, D - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W 14 14 0 0 105
ETSA05 4 G1 C, D - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W 14 14 0 0 75
EDA380 6 G2 D, E, F, M, MSOC, MWIR X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
EDA050 4,5 G2 C, D, E, F, Pi X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 C, D, E, F, Pi X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
EDA501 6 G1 W - S Programmering KS KE U W 18 16 6 0 30 14 0 14 0 65
EDA501 M 18 6 6 0 30 14 0 14 0 65
EDA501 L 28 18 14 0 95
EDA145 7,5 A D, E, F, Pi X S Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
ETS200 7,5 A C, D, E, I X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80

EDA095 (C) Nätverksprogrammering: Kuren ges ej 08/09 pga flytt inom obligatoriet från åk 2 till åk 3
EDA150 (C, D, E, M, Pi) C-programmering: Kursen ges två gånger per år.
EDA150 (F, N) C-programmering: Kursen ges två gånger per läsår.
EDA216 (C) Databasteknik: Ges också som valfri kurs i åk 3

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA688 22,5 IDA Examensarbete i datavetenskap U W
EDA689 30 IDA Examensarbete i datavetenskap U W
EDA920 30 C, D, E, F, I, M, N, Pi Examensarbete i datavetenskap U
ETS720 30 C, D, E, F, I, N Examensarbete i programvarusystem U
ETS688 22,5 IDA Examensarbete i programvaruteknik U W
ETS689 30 IDA Examensarbete i programvaruteknik U W