lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - Ingenjörshögskolan i Helsingborg

 08/09 

Ingenjörshögskolan i Helsingborg

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA623 7,5 G2 IDA - S Programmering i C++ KS KE U W 32 0 32 0 150
EDA690 7,5 G1 IDA - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W 24 0 8 0 60 14 0 10 0 80
EDTA01 6 G1 IDL - S Datateknik med logistik, översiktskurs KS KE U W 14 26 8 0 32 12 26 8 0 32
EDT632 6 G1 IDA - S Datateknik, översiktskurs KS KE U W 14 26 8 0 32 12 26 8 0 32
ETS601 7,5 G2 IDA - S Dator- och telekommunikation KS KE U W 14 14 8 0 58 14 14 8 0 58
EDT621 7,5 G2 IDA - S Datorarkitekturer med operativsystem KS KE U W 10 4 16 0 70 6 8 0 20 66
ETE604 7,5 G1 IDA, IDL - S Krets- och mätteknik KS KE U W 14 28 8 0 50 14 28 12 0 46
EDT655 7,5 G2 IDA - S Projekt årskurs 3 KS KE U 18 6 0 20 36 0 4 0 20 96
EDI610 15 G1 IDA, IDL - S Digitala system KS KE U W 20 14 16 0 50 20 14 16 0 50 20 0 20 0 60 14 0 20 0 66
EDA625 7,5 G2 IDA - S Säkerhet KS KE U W 30 10 20 0 140
ETS302 6 G1 IDA, IDL - S Datorkommunikation KS KE U W 12 7 4 0 55 12 7 4 0 50
FRT602 7,5 G2 IDA - S Styr- och reglerteknik KS KE U W 14 14 16 0 56 22 14 16 0 48
EDI615 7,5 G2 IDA - S Tekniska gränssnitt KS KE U W 14 14 12 12 48 10 0 12 12 66

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA686 22,5 IDA Examensarbete U
EDA687 30 IDA Examensarbete U