lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Kemiska institutionen (LTH)

     07/08 

Biofysikalisk kemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KFK080 7,5 G1 B, K, Pi - S Termodynamik KS KE U W
KFK032 7,5 A B, K, MLIV X E1 Biofysikalisk kemi KS KE U W
KFK060 10,5 G1 W - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W
KFK095 7,5 G2 B, K - S Molekylspektroskopi KS KE U W
KFK090 7,5 G2 B, K, N, Pi - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 42 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)

Bioorganisk kemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KOK085 7,5 G2 B, K, N X E1 Läkemedelskemi KS KE U W
KOK050 7,5 G1 W - S Organisk kemi KS KE U W
KOK095 7,5 G2 B, K X E1 Beräkningskemi och strukturanalys KS KE U W
KOK090 7,5 A B, K X E1 Läkemedelssyntes KS KE U W
KOK070 7,5 G1 B, K - S Teknisk organisk kemi KS KE U W
KOKA01 7,5 G1 N - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W
KOK032 7,5 G2 B, K, N, RH X E1 Miljökemi KS KE U W
KOK012 9 G1 B, K - S Organisk kemi, allmän kurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 4 h (45-minuterspass)
Laborationer: 36 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
KOK100 15 A B, K X E1 Projektkurs i läkemedelskemi KS KE U 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 80 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
KOKA05 5 G1 N - S Organisk kemi KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

Bioteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KBT050 7,5 G2 B, MBIO, MLIV, N X E Bioanalys KS KE U W
KKKA01 21 G1 B - S Bioteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
KBT060 7,5 G2 B, MBIO X E Biotekniska separationsprocesser KS KE U W
KBT080 7,5 G2 B, MBIO, MLIV, W X E Miljöbioteknik KS KE U W
KBT042 15 A B, MBIO X E2 Bioteknik, projektering KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 52 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
KBT115 7,5 G2 MBIO X S Bioprocessteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
KBT115 B X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 45 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)

KBT115 (B) Bioprocessteknik: Kursen ges på svenska i VT2 i årskurs 3
KBT115 (MBIO) Bioprocessteknik: Kursen ges på engelska i HT1 för utbytes och mastersstudenter

Immunteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KIM015 7,5 A B, MBIO, N X E2 Immunteknologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 45 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 105 h (45-minuterspass)

Kemiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KKK000 15 A B, K, MBIO, MLIV, MWLU X E2 Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen X Se fotnot nedan. KS KE U W
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan.
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan.
KKK000 B, K, MBIO, MLIV, MWLU X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 400 h (45-minuterspass)

KKK000 (B, K, MBIO, MLIV, MWLU) Fördjupningskurs i ett eller flera ämnen: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Materialkemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KOO045 7,5 A K, N X E2 Materialkemi KS KE U W
KOO101 9 G1 B, K - S Grundläggande kemi KS KE U W
KOO105 7,5 G2 N X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W
KOO065 7,5 A K, N X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W
KOOA01 5 G1 W - S Inledande kemi KS KE U W
KOO022 7,5 G1 B, K, N - S Oorganisk kemi KS KE U W
KOO070 7,5 G1 BI, RH - S Allmän kemi KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 110 h (45-minuterspass)
KOO095 7,5 G2 N - S Funktionella material KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
KOO052 7,5 G2 K - S Material- och polymerteknologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 56 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 14 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
KOO090 9 G2 W X E Vatten- och atmosfärskemi KS KE U W 1 Föreläsningar: 38 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 26 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

Polymerteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KTE080 7,5 A K, N X E1 Polymerkemi KS KE U W
KPO010 7,5 A B, K, N X E Polymerfysik KS KE U W
KPO021 7,5 A K X E2 Polymera material, projekt KS KE U W 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 50 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)

Teknisk analytisk kemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KAK016 7,5 G2 B, K, N - S Analytisk kemi KS KE U W
KAK050 7,5 A B, K, MBIO, MLIV X E1 Kromatografisk analys KS KE U W
KAK070 7,5 A B, K, MBIO, MLIV X E1 Kromatografisk bioanalys KS KE U W 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 3 h (45-minuterspass)
Laborationer: 25 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 147 h (45-minuterspass)

Teknisk mikrobiologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KMB023 7,5 G2 B, MBIO, MLIV X E1 Livsmedelsmikrobiologi KS KE U W
KMB031 7,5 G2 B, K - S Kvalitet och produktsäkerhet KS KE U W
KMB040 7,5 A B, MBIO X E Metabolic engineering KS KE U W
KMB050 15 G1 W X E Molekylär cellbiologi KS KE U W

Tillämpad biokemi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KBK050 7,5 A B, MBIO X E1 Protein Engineering KS KE U W
KBK060 7,5 G1 K - S Biologisk kemi och teknik KS KE U W
KBK070 7,5 G2 B - S Cellbiologi KS KE U W
KBK031 7,5 A B, MBIO, MLIV X E1 Enzymteknologi KS KE U W
KBK011 7,5 G1 B - S Biokemi KS KE U W
KBK075 7,5 A B, MBIO - E1 Bioinformatik KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 128 h (45-minuterspass)
KBK041 7,5 G2 B, MBIO X E2 Genteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KFK920 30 B, F, K, N Examensarbete i biofysikalisk kemi U
KOK820 30 B, K, N Examensarbete i organisk kemi U
KBT820 30 B, N Examensarbete i bioteknik U
KIM820 30 B, N Examensarbete i immunteknologi U W
KOO920 30 B, K, N Examensarbete i materialkemi U W
KTE720 30 B, K, N Examensarbete i polymerteknologi U W
KAK820 30 B, K, N Examensarbete i teknisk analytisk kemi U
KMB820 30 B, K, N Examensarbete i teknisk mikrobiologi U W
KBK820 30 B, N Examensarbete i tillämpad biokemi U