lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Inst f teknik och samhälle

     07/08 

Fastighetsvetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
VFT011 7,5 A L - S Fastighetsbildning KS KE U W
VFT015 7,5 A L - S Fastighetsmarknaden KS KE U W
VFT045 27 G2 L - S Fastighetsekonomi KS KE U W
VFR140 15 G1 L - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W
VFR035 7,5 G2 L - S Bostadsrätt X Se fotnot nedan. KS KE U W
VFR035 L X Se fotnot nedan. 1 Föreläsningar: 21 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 165 h (45-minuterspass)
VFR120 7,5 A L, V - S Fastighetsfinansiering KS KE U W
VFR130 7,5 A L X E2 Marksamverkan KS KE U W
VFT043 7,5 A L - S Fastighetsvärdering KS KE U W
VFRN01 7,5 A L - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W
VFR180 7,5 A L - S Speciell fastighetsrätt KS KE U W
VFT025 21 G1 L - S Fastighetsinformationsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 216 h (45-minuterspass)
VFT085 33 G2 L - S Fastighetsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 365 h (45-minuterspass)
VFT181 7,5 A L - S Fastighetsvetenskapliga seminarier KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 138 h (45-minuterspass)
VFR071 7,5 A L - S Internationell fastighetsrätt KS KE U W 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 25 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
VFRN05 7,5 A L - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)

VFR035 (L) Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. Kursen ges två gånger under läsåret 2007/08.

Inst för teknik och samhälle

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
VGMF01 9 G2 IBYV - E2 Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 24 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 105 h (45-minuterspass)
VGM021 9 G2 L, V - E2 Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 24 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 168 h (45-minuterspass)
VGM630 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Geomatik, introduktion KS KE U W 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 10 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 110 h (45-minuterspass)

VGM021 (L, V) Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs: Fältövning 3 dagar

Miljö- och energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
FMI050 7,5 A C, D, E, F, I, N, Pi, W - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMI051 4,5 A F - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMI055 7,5 A E, W - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMIN01 6 A W X E2 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W
FMI090 15 G2 W - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W
FMI031 6 G2 V - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, M, MD, N, Pi, RH - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
FMI065 9 G2 RH, W - S Miljö och management KS KE U W
FMI040 7,5 A C, D, E, F, I, N, Pi, W - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FMIF01 6 G2 I, Pi - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W 1 Föreläsningar: 7 h (45-minuterspass)
Övningar: 23 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
FMI085 15 A RH, W - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 1 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 44 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 138 h (45-minuterspass)
FMI110 7,5 A RH, W - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
FMI070 7,5 A F, I, L, M, Pi, W X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 174 h (45-minuterspass)
FMI640 4,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Miljövetenskap KS KE U W 1 Föreläsningar: 34 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 78 h (45-minuterspass)

Trafik och väg

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
VVB662 9 G1 IBYI - S Banteknik för ingenjörer KS KE U W
AAK630 6 G1 IBYI, IBYV - S Samhällsbyggnad, introduktion KS KE U W
VTT131 7,5 G2 V X E2 Trafikens uppkomst och drivkrafter KS KE U W
VTVF05 7 G2 IBYI, IBYV X E2 Trafikens uppkomst och drivkrafter KS KE U W
VVBF01 23 G2 IBYI - S Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar KS KE U W
VFR601 4,5 G1 IBYI, IBYV - S Grundläggande avtals- och entreprenadrätt KS KE U W
VTT141 7,5 A V X E2 Trafikslagens förutsättningar och egenskaper KS KE U W
VTVF01 8 G2 IBYV - S Trafikslagens förutsättningar och egenskaper KS KE U W
EIE631 12 G2 IBYI - S Elteknik – elektrisk spårtrafik och dess anläggningar KS KE U W
VTT612 6 G1 IBYI, IBYV X S Transportsektorns marknad och krav KS KE U W
ETS605 3 G1 IBYI - S Teleteknik inom spårtrafiken KS KE U W
VTT121 7,5 A V X E2 Trafikens säkerhets- och miljöeffekter. Trafik, fortsättningskurs 3 KS KE U W
VTVA01 12 G1 L - S Infrastrukturteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 65 h (45-minuterspass)
VTT622 10,5 G2 IBYI - S Signalteknik, trafikstyrning och kapacitet KS KE U W 1 Föreläsningar: 48 h (45-minuterspass)
Övningar: 21 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
VTVA05 12 G1 L - S Hållbart byggande KS KE U W 1 Föreläsningar: 60 h (45-minuterspass)
Övningar: 70 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 180 h (45-minuterspass)
VVB645 4,5 G2 IBYI - S Järnväg i ett europeiskt perspektiv KS KE U 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 24 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 64 h (45-minuterspass)
VTT071 7,5 G2 L, V X E2 Översiktsplanering på regional och kommunal nivå - projektkurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 48 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
VVB671 6 G2 IBYI - S Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 36 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 98 h (45-minuterspass)
VTT151 7,5 A V X E2 Trafikprojekt i tätort KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 28 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

Vägbyggnad

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
VVB081 6 A V X E2 Drift och underhåll av vägar X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 94 h (45-minuterspass)
VVB055 13,5 G2 V - E2 Anläggningsteknik KS KE U W
VVB615 7,5 G2 IBYV - S Design av väg- och gaturummet KS KE U W
VTVA10 4 G1 V - E2 Ingenjörsfärdigheter KS KE U W
VTVF10 15 G2 IBYV - S Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W
VVB027 12 A V - E2 Utformning av vägar och järnvägar X Se fotnot nedan. KS KE U W
VVB630 7,5 G1 IBYV - S Vägkonstruktion och produktionsplanering KS KE U W
VVB620 6 G1 IBYI, IBYV - S Väg- och järnvägsteknik KS KE U W
VTVF15 7,5 G2 IBYV - S Vägbyggnadsteknik KS KE U W
VVB071 7,5 A V - E2 Vägbyggnadsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
VVB090 21 G2 V - E2 Infrastruktursystem KS KE U W 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 185 h (45-minuterspass)
VVB611 15 G2 IBYV - S Infrastruktursystem KS KE U W 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 34 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
VVB095 12 G2 V - E2 Infrastruktursystem - gator och trafik KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 110 h (45-minuterspass)
VVB100 6 G2 V - E2 Infrastruktursystem - vatten och avlopp KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 55 h (45-minuterspass)
VVB061 7,5 G2 IBYI - S Samhälls- och transportekonomi KS KE U W 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
VTVF20 6 G2 IBYV - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 94 h (45-minuterspass)

VVB081 (V) Drift och underhåll av vägar: Fältövning 2 dagar
VVB027 (V) Utformning av vägar och järnvägar: Fältövning 2 dagar
VVB071 (V) Vägbyggnadsteknik: Fältövning 1 dag

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VFT920 30 L Examensarbete i fastighetsvetenskap U
VGM920 30 L Examensarbete i geomatik U
VTT615 22,5 IBYA Examensarbete U W
VGM820 30 V Examensarbete i geodetisk mätningsteknik U
FMI820 30 F, M, RH, V, W Examensarbete i miljö- och energisystem U W
VTT820 30 V Examensarbete i trafikteknik U W
VTT616 22,5 IBYI, IBYV Examensarbete infrastruktur U W
VVB820 30 V Examensarbete i vägbyggnad U W