lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Inst f biomedicinsk teknik

     07/08 

Elektrisk mätteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
EEM070 6 A C, D, E, F, N X S Datorbaserade mätsystem X Se fotnot nedan. KS KE U W
EEM040 6 G2 D, E, F, N, Pi - S Medicinsk mätteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
EEM055 7,5 A E, F, M, N X E2 Mikrofluidik KS KE U W
ESS070 4,5 G2 D, E - S Mätteknik KS KE U W
EEM080 6 A D, E, F X S Ultraljudsfysik och teknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
ESS081 6 G2 E - S Ingenjörsmässig analys KS KE U W
EEM045 7,5 G2 N - S Sensorer KS KE U W
EEM031 7,5 G2 C, D, E, F - S Sensorteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
EEM035 7,5 A F, N - S Ingenjörsutsikter och insikter X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 56 h (45-minuterspass)
GEMA55 6 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Medicin för tekniker KS KE U W 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
EEM060 6 A D, E, F, N X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
EEM007 4,5 G2 F - S Mätteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 86 h (45-minuterspass)
EEM050 6 A C, D, E, F, MSOC, N - E2 Mikrosensorer X Se fotnot nedan. KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 68 h (45-minuterspass)

EEM070 (C, D, E, F) Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM040 (D, E, F) Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 (D, E, F) Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM031 (D, E) Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM031 (F) Sensorteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM035 (F) Ingenjörsutsikter och insikter: Valfri för årskull H03 eller tidigare.
EEM060 (D, E, F) EMC, störningar och störningsbegränsning: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM050 (C, D, E, F, N) Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.

Teknisk geologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
VTGA01 4 G1 V - S Teknisk geologi X Se fotnot nedan. KS KE U W
VTG101 6 G2 V - S Bergkunskap och ingenjörsgeologi KS KE U W
VTG021 7,5 G2 V X E Grundvattenteknik KS KE U W
VTG100 16,5 G2 V - S Projektmetodik och ingenjörsgeologi KS KE U W
VTG070 15 A MWLU, V, W X E Grundvatten och miljö KS KE U W
VTG040 6 G1 BI - S Geoteknologi KS KE U 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
VTGA05 5 G1 W - S Teknisk geologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

VTGA01 (V) Teknisk geologi: Fältövning 1 dag

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EEM820 30 D, E, F, N Examensarbete i elektrisk mätteknik U
VTG820 30 V, W Examensarbete i teknisk geologi U