lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Inst f energivetenskaper

     07/08 

Inst för energivetenskaper

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
MVK061 6 A E, M, W - E1 Energianvändning KS KE U W
MVKN05 7,5 A M - S Projekt - formula student KS KE U W
MMV016 6 G1 BI, RH - S Termodynamik med strömningslära KS KE U W
MVK026 6 G2 F, M - S Turbomaskinernas teori KS KE U W
MMV042 9 A F, M X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W
MVK071 6 A E, M, W - E1 Energiförsörjning KS KE U W
MVK080 4,5 A M, W - S Energigasteknik KS KE U W
MVK140 7,5 A F, M, Pi X E1 Turbulens – teori och modellering X Se fotnot nedan. KS KE U W
MVK051 7,5 A M X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W
MVK093 6 G2 F, M - E1 Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
MVK115 7,5 A M X E1 Projekt - energiteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
MMV211 7,5 G2 F, Pi X S Strömningslära KS KE U W
MMV025 7,5 G2 M - S Strömningslära, fortsättningskurs KS KE U W
MVK135 7,5 A F, M X E Turbulent förbränning KS KE U W
MVK120 7,5 A M, RH, W - E1 Projekt – energihushållning KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 42 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 54 h (45-minuterspass)
MVKN01 7,5 A M - S Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
MMV050 10,5 G2 M, MD - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 48 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
MVK106 6 A F, M - E1 Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 20 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 55 h (45-minuterspass)
MVK150 6 A F, M, Pi X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 34 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
MVK170 6 G2 M - S Tillämpad termodynamik KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
MVK160 9 A F, M X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 1 Föreläsningar: 21 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
MMV031 7,5 G2 F, M X E1 Värmeöverföring KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 38 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 14 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 106 h (45-minuterspass)

MVK140 (M) Turbulens – teori och modellering: Kursen är obligatorisk i fördjupning Värmeöverföring och strömningsteknik.
MVK115 (M) Projekt - energiteknik: Kursstart enl överenskommelse med kursansvarig.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MVK920 30 F, M, N, W Examensarbete i energivetenskaper U