lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Inst f livsmedelsteknik

     07/08 

Industriell näringslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KNL026 7,5 G2 B, MBIO, MLIV X E2 Fysiologi KS KE U W
KNL031 7,5 A B, MBIO, MLIV X E Human nutrition – functional foods KS KE U W

Livsmedelsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KLT065 7,5 G2 B - E2 Mejeriprocesser KS KE U W
BLT015 7,5 G2 B - S Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin KS KE U W
KLT031 15 A B, MLIV X E Integrerat livsmedelsprojekt KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 100 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
KLT051 7,5 G2 B - E2 Mejeriteknologi KS KE U W 1 Föreläsningar: 60 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 40 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

Livsmedelsteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
KLG027 7,5 A B, K X E1 Läkemedelsformulering KS KE U W
KLG060 7,5 A B, MLIV X E Livsmedelskemi för produktformulering KS KE U W
KLG080 7,5 A B, MLIV X E Livsmedelsvetenskap: Komplexa livsmedel KS KE U W
KLGN01 7,5 A B, MBIO, MLIV X E Probiotika KS KE U W
KFK025 7,5 G2 B, K, MLIV, N - E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W
FMS210 7,5 G2 B, K, N, Pi - S Kemometri KS KE U
KLG085 7,5 A B, MLIV X E Livsmedelsvetenskap: Produktionssystem KS KE U W
KLG031 15 A B, K - E1 Läkemedelsformulering, projekt KS KE U W 1 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 60 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

YTH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
YTHA05 7,5 G1 YL - S Livsmedelskemi I - Vatten i mat och dryck KS KE U
YTHA01 7,5 G1 YL - S Mikrobiologi I - Matens mikrober och metodik KS KE U
YTHA25 7,5 G1 YL - S Företagsekonomi med livsmedelsinriktning KS KE U
YTHA10 7,5 G1 YL - S Livsmedelskedjans förutsättningar KS KE U
YTHA15 7,5 G1 YL - S Livsmedelskemi II - Matens molekyler KS KE U
YTHA20 7,5 G1 YL - S Näringslära I KS KE U
YTHA30 7,5 G1 YL - S Livsmedelsteknik I - värmelära KS KE U 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 60 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
YTHF01 7,5 G2 YL - S Mikrobiologi II - Livsmedelssäkerhet KS KE U 1 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 26 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 64 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KNL820 30 B, N Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi U
KLT920 30 B, K, N Examensarbete i livsmedelsteknik U
KLG920 30 B, K, N Examensarbete i läkemedelsteknologi U W
KLG820 30 B, N Examensarbete i livsmedelsteknologi U