lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Inst f datavetenskap (LTH)

     07/08 

Datavetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
EDA027 7,5 G1 E, F, L, N, Pi - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W
EDA110 6 A D, E, F, L, Pi X E Algoritmteori KS KE U W
EDA150 3 G1 C, D, E, F, M, N, Pi X S C-programmering X Se fotnot nedan. KS KE U W
EDA150 C, D, E, F, M, N, Pi X Se fotnot nedan.
EDA070 3 G1 D - S Datorer och datoranvändning KS KE U W
EDA120 6 G2 D, E, F, Pi X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
EDA385 7,5 A MSOC X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Se fotnot nedan. KS KE U W
EDA385 D, E X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDA075 7,5 A C, D, E, F, Pi X S Mobilgrafik KS KE U W
EDA061 4,5 G2 C, D, E, F, I, L - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
EDA230 7,5 A D, E, F X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
EDA690 7,5 G1 IDA - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W
EDAA05 8 G1 D - S Datorer i system KS KE U W
EDA016 7,5 G1 C, D - S Programmeringsteknik KS KE U W
EDA040 6 G2 C, D, E, F, L, M X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
EDA698 7,5 G2 IDA - S Realtidssystem KS KE U W
EDA171 7,5 A C, D, E, F, Pi X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W
EDA216 7,5 G2 C, D, E, F, I, L, N, Pi X S Databasteknik KS KE U W
EDA221 7,5 G2 C, D, E, F, L, Pi X E2 Datorgrafik KS KE U W
EDA240 6 A C, D, E X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
EDA270 9 A C, D - S Coachning av programvaruteam KS KE U W
EDA011 7,5 G1 E - S Programmeringsteknik KS KE U W Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
EDA011 Pi
EDA011 N 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 6 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 52 h (45-minuterspass)
EDA017 9 G1 E - S Programmeringsteknik KS KE U W
EDA017 F 1 Föreläsningar: 22 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 76 h (45-minuterspass)
EDA260 6 G2 C, D, E, I - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
EDA115 4,5 G2 D, F, Pi - S Algoritmimplementering KS KE U W
EDA116 3 A D, Pi - S Algoritmimplementering – projekt på multiprocessorer KS KE U W
EDA340 6 A D, E, Pi X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA501 6 G1 L, W - S Programmering KS KE U W
EDA501 M, MD X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDAA01 7,5 G1 C, D, I, M - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs X Se fotnot nedan. KS KE U W
EDA046 7,5 A C, D, E, F, Pi X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W
EDA031 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X S C++ - programmering KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
EDA636 7,5 G2 IDA - S Databaser KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
EDA190 7,5 G2 D, E, F - S Datamekatronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 9 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 9 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
EDA180 7,5 G2 D, E, F, Pi X S Kompilatorteknik KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
EDAA10 7,5 G1 IDA - S Programmering i Java KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 85 h (45-minuterspass)
EDA132 7,5 G2 D, E, F, Pi X S Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
EDA101 7,5 A C, D, E, F, Pi X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 24 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
EDA380 6 G2 D, E, F, M, MSOC, MWIR X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 110 h (45-minuterspass)
EDA095 7,5 G2 C, D, E, F - S Nätverksprogrammering KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 12 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 152 h (45-minuterspass)
EDA050 4,5 G2 C, D, E, F, Pi X S Operativsystem KS KE U W 1 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 8 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 90 h (45-minuterspass)
EDAF01 3 G2 C, D, E, F, Pi X S Operativsystem - projekt KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
EDA145 7,5 A D, E, F, Pi X S Programspråksteori KS KE U W 1 Föreläsningar: 42 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 144 h (45-minuterspass)

EDA150 (C, D, E, F, M, N, Pi) C-programmering: Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period.
EDA385 (D, E, MSOC) Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges nästa gång hösten 2008.
EDA501 (M, MD) Programmering: Endast tentamen. Kursen ges nästa gång för M/MD läsåret 2008/09.
EDAA01 (I) Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Ersätter EDA027 Algoritmer och datastrukturer.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA688 22,5 IDA Examensarbete i datavetenskap U W
EDA689 30 IDA Examensarbete i datavetenskap U W
EDA920 30 C, D, E, F, I, M, N, Pi Examensarbete i datavetenskap U W