lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Inst f kemiteknik

     07/08 

Inst för kemiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KTE071 7,5 A B, K, MBIO X E1 Biokemisk reaktionsteknik KS KE U W 30 26 0 24 80
KKK065 9 G1 B, K - S Inledande kemiteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W 42 42 16 0 140
KET040 7,5 G2 K, RH, W - S Kemisk processteknologi KS KE U W 34 16 0 5 140
VVA910 7,5 A MWLU, V, W X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Se fotnot nedan. KS KE U W 0 0 0 0 200
VVA910 MWLU, V, W X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA910 MWLU, V, W X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA910 MWLU, V, W X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA920 7,5 A MWLU, W X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II X Se fotnot nedan. KS KE U 0 0 0 0 200
VVA920 MWLU, W X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA920 MWLU, W X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
VVA920 MWLU, W X Se fotnot nedan. 0 0 0 0 200
KAT051 7,5 A K, W - S Separationsprocesser, fortsättningskurs KS KE U W 28 20 50 0 100
VVA030 15 A MWLU, V, W X E Urbana vatten KS KE U W 28 28 0 0 65 28 28 0 0 65
KETA01 21 G1 K - S Kemiteknik KS KE U W 15 13 10 36 50 24 0 10 0 40 36 34 12 0 60 14 12 4 44 50
KET010 7,5 A K, W - S Energi och miljö KS KE U W 32 22 42 0 100
KAT090 7,5 G2 B, K - S Kemisk apparatteknik, transportprocesser KS KE U W 28 28 20 12 90
KET045 7,5 G2 B - S Kemisk reaktionsteknik KS KE U W 42 51 0 0 140
KTE061 7,5 A K, Pi, W - S Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Se fotnot nedan. KS KE U W 28 20 40 6 56
KTE170 15 G2 W X E2 Masstransport i naturliga och tekniska system X Se fotnot nedan. KS KE U W 40 28 12 20 80 28 14 10 40 50
KTE023 15 G2 K - S Kemisk process- och reaktionsteknik KS KE U W 42 51 12 0 155 0 0 0 0 10 0 0 86 0 40
KET030 7,5 G2 K - S Energiteknik KS KE U W 18 36 18 24 90
KETN01 7,5 A B, K, MLIV, Pi, W X E1 Processimulering KS KE U W 18 18 18 40 20
KTE131 7,5 G2 K, W - S Processriskanalys KS KE U W 16 56 0 0 70
VVAN01 7,5 A MWLU, W X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W 40 12 8 0 50 0 6 0 30 100
GEMA45 3 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
KET050 15 A K, W - S Projektering KS KE U W 14 56 0 0 100 0 56 0 0 100
KTE190 7,5 G2 W X E1 Biogeokemisk modellering KS KE U W 24 60 0 0 80
KTE055 7,5 A K - S Katalys, utvidgad kurs KS KE U W 36 0 17 12 140
KAT031 7,5 G2 B, K - S Kemisk apparatteknik, separationsprocesser KS KE U W 24 36 18 24 90
KAT080 7,5 A B, K, MLIV, N, W X E2 Partikelteknologi KS KE U W 30 12 10 30 90

KKK065 (B, K) Inledande kemiteknik: Kursen är avsedd för studenter antagna på den avkortade civilingenjörsutbildningen.
VVA910 (MWLU, V, W) Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
VVA920 (MWLU, W) Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
KTE061 (K, Pi, W) Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen
KTE170 (W) Masstransport i naturliga och tekniska system: Kursen slutar med examination kalendervecka 9.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
KET920 30 B, K, N, W Examensarbete i kemiteknik U
VVA820 30 B, K, V, W Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik U