lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Inst f bygg- och miljöteknologi

     07/08 

Brandteknik och riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBR162 7,5 G1 BI - S Introduktion till brand och risk KS KE U W 42 22 15 60 61
VBR082 15 A BI, RH - S Aktiva system KS KE U W 46 4 14 4 132 10 12 16 26 136
VBR054 15 A BI, RH - S Brandteknisk riskvärdering KS KE U W 20 64 4 45 67 20 64 4 45 67
VBR225 15 G2 BI, RH - S Olycks- och krishantering KS KE U W 20 10 0 40 130 20 10 0 40 130
VBR110 7,5 A BI, RH - S Samhällsplanering KS KE U W 20 10 0 50 20 10 10 0 60 20
VBR022 15 G2 BI, RH - E2 Brandkemi – explosioner KS KE U W 66 46 16 0 272
VBR033 12 G2 BI, RH - E2 Branddynamik KS KE U W 28 16 16 0 260
VBR230 9 G1 BI, RH - S Konsekvensberäkningar KS KE U W 32 10 6 0 192
VBR171 7,5 A RH - S Riskhanteringsprocessen KS KE U W 40 12 8 0 140
VBR180 15 A BI, Pi, RH - S Riskanalysmetoder KS KE U W 48 10 16 0 126 30 32 14 0 124
VBR200 7,5 G2 BI, RH - E Simulering av rumsbrand (CFD) X Se fotnot nedan. KS KE U W 10 4 0 0 86 10 4 0 0 86
VBR240 4,5 G1 BI - S Brandmannautbildning X Se fotnot nedan. KS KE U W
VBR190 7,5 G2 BI, RH - S Tillämpad säkerhet inom processindustrin KS KE U W 30 5 0 0 165

VBR200 (BI, RH) Simulering av rumsbrand (CFD): Tentamenstid meddelas av kursledaren
VBR240 (BI) Brandmannautbildning: Kursen ges under sommaren efter åk1

Byggnadsfysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBF015 7,5 G1 L - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W 24 26 0 0 150
VBF030 6 G1 BI - S Husbyggnadsteknik KS KE U W 14 20 0 0 55 4 8 0 0 55
VBF605 6 G2 IBYA - S Byggnadsfysik KS KE U W 22 36 0 0 102
VBF050 7,5 A V - S Byggnadsteknik vid nybyggnad KS KE U W 24 20 8 0 150
VBF630 6 G1 IBYA - S Husbyggnadsteknik KS KE U W 22 28 0 0 110
VBF045 7,5 A V - S Byggnadsteknik - komplexa byggnader KS KE U W 40 10 10 0 140
VBFA01 10 G1 V - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W 14 22 0 0 100 22 58 0 0 60
VBF055 7,5 G2 V - S Byggnadsfysik och klimatsystem KS KE U W 25 15 10 0 150

Byggnadsmaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBM611 6 G1 IBYA - S Materiallära KS KE U W 24 20 4 0 112
VBM070 6 G2 V - S Byggnadsmaterialvetenskap KS KE U W 28 28 30 30 44
VBM031 6 A V - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W 28 28 30 30 44
VBM011 6 G1 BI - S Byggnadsmaterial KS KE U W 28 28 12 0 90
VBM012 6 G1 V - S Byggnadsmaterial KS KE U W 32 28 12 0 88
VBM050 6 A V - S Skadeanalys KS KE U W 30 12 0 0 120

Installationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ABK606 6 G2 IBYA - S Installationsteknik KS KE U W 16 40 0 0 100

Konstruktionsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBK020 6 A V - S Betongbyggnad KS KE U W 22 34 4 0 80
VBK035 4,5 G2 V - S Stålbyggnadsteknik KS KE U W 18 24 0 0 75
VBK041 7,5 A V X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W 14 28 0 0 70 14 28 0 0 70
VBK063 6 G1 V - S CAD-teknik och informationshantering KS KE U W 10 28 0 0 62 10 28 0 0 62
VBK013 9 G2 V - S Konstruktionsteknik KS KE U W 8 10 0 0 10 44 54 0 0 110
VBK055 7,5 G2 A, V - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W 14 28 0 0 50 14 28 0 0 50
VBK032 6 A V - S Träbyggnadsteknik KS KE U W 22 34 4 0 80

Teknisk vattenresurslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 MWLU, V, W X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W 20 4 0 8 168
VVR140 7,5 A MWLU, Pi, V, W X E Rurala vatten KS KE U W 28 14 21 0 147
VVR120 7,5 G2 W - S Strömningslära KS KE U W 44 28 0 0 128
VVR111 15 G1 W X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W 42 52 0 0 100 30 25 0 0 70
VVR145 9 G1 V - S Vatten KS KE U W 30 26 0 0 80 26 18 0 0 60
VVR170 7,5 A MWLU, V, W X E Flodrestaurering KS KE U W 15 0 8 6 70 15 0 8 6 70
VVR090 7,5 A MWLU, V, W X E Hydromekanik KS KE U W 18 10 0 0 70 18 10 0 0 70
VVR176 7,5 A MWLU, V, W X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W 18 10 0 0 70 18 10 0 0 70
VVR040 7,5 A MWLU, V, W X E Kusthydraulik KS KE U W 28 28 0 0 135

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBR820 30 V Examensarbete i brandteknik U
VBR920 30 RH Examensarbete i riskhantering U
VBF820 30 V Examensarbete i byggnadsfysik U
VBM820 30 N, V Examensarbete i byggnadsmaterial U
VMT615 22,5 IBYA Examensarbete U W
ABK920 30 V Examensarbete i installationsteknik U
VBK920 30 V Examensarbete i konstruktionsteknik U
VVR820 30 V, W Examensarbete i teknisk vattenresurslära U