lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Inst f teknik och samhälle

     07/08 

Fastighetsvetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFT011 7,5 A L - S Fastighetsbildning KS KE U W
VFT015 7,5 A L - S Fastighetsmarknaden KS KE U W
VFT045 27 G2 L - S Fastighetsekonomi KS KE U W
VFR140 15 G1 L - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W
VFR035 7,5 G2 L - S Bostadsrätt X Se fotnot nedan. KS KE U W
VFR035 L X Se fotnot nedan. 21 14 0 0 165
VFR120 7,5 A L, V - S Fastighetsfinansiering KS KE U W
VFR130 7,5 A L X E2 Marksamverkan KS KE U W
VFT043 7,5 A L - S Fastighetsvärdering KS KE U W
VFRN01 7,5 A L - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W
VFR180 7,5 A L - S Speciell fastighetsrätt KS KE U W
VFT025 21 G1 L - S Fastighetsinformationsteknik KS KE U W 32 28 0 4 216
VFT085 33 G2 L - S Fastighetsteknik KS KE U W 40 30 0 5 365
VFT181 7,5 A L - S Fastighetsvetenskapliga seminarier KS KE U W 42 0 0 2 138
VFR071 7,5 A L - S Internationell fastighetsrätt KS KE U W 25 25 0 0 150
VFRN05 7,5 A L - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W 28 14 0 2 150

VFR035 (L) Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och all undervisning ges i Malmö. Kursen ges två gånger under läsåret 2007/08.

Inst för teknik och samhälle

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VGMF01 9 G2 IBYV - E2 Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs KS KE U W 16 18 24 0 105
VGM021 9 G2 L, V - E2 Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs X Se fotnot nedan. KS KE U W 26 22 24 0 168
VGM630 6 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Geomatik, introduktion KS KE U W 22 18 10 0 110

VGM021 (L, V) Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs: Fältövning 3 dagar

Miljö- och energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMI050 7,5 A C, D, E, F, I, N, Pi, W - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMI051 4,5 A F - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMI055 7,5 A E, W - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMIN01 6 A W X E2 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W
FMI090 15 G2 W - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W
FMI031 6 G2 V - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, M, MD, N, Pi, RH - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
FMI065 9 G2 RH, W - S Miljö och management KS KE U W
FMI040 7,5 A C, D, E, F, I, N, Pi, W - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
FMIF01 6 G2 I, Pi - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W 7 23 0 0 50
FMI085 15 A RH, W - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 18 44 0 0 138
FMI110 7,5 A RH, W - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W 15 15 0 0 70
FMI070 7,5 A F, I, L, M, Pi, W X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 6 20 0 0 174
FMI640 4,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Miljövetenskap KS KE U W 34 8 0 0 78

Trafik och väg

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVB662 9 G1 IBYI - S Banteknik för ingenjörer KS KE U W
AAK630 6 G1 IBYI, IBYV - S Samhällsbyggnad, introduktion KS KE U W
VTT131 7,5 G2 V X E2 Trafikens uppkomst och drivkrafter KS KE U W
VTVF05 7 G2 IBYI, IBYV X E2 Trafikens uppkomst och drivkrafter KS KE U W
VVBF01 23 G2 IBYI - S Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar KS KE U W
VFR601 4,5 G1 IBYI, IBYV - S Grundläggande avtals- och entreprenadrätt KS KE U W
VTT141 7,5 A V X E2 Trafikslagens förutsättningar och egenskaper KS KE U W
VTVF01 8 G2 IBYV - S Trafikslagens förutsättningar och egenskaper KS KE U W
EIE631 12 G2 IBYI - S Elteknik – elektrisk spårtrafik och dess anläggningar KS KE U W
VTT612 6 G1 IBYI, IBYV X S Transportsektorns marknad och krav KS KE U W
ETS605 3 G1 IBYI - S Teleteknik inom spårtrafiken KS KE U W
VTT121 7,5 A V X E2 Trafikens säkerhets- och miljöeffekter. Trafik, fortsättningskurs 3 KS KE U W
VTVA01 12 G1 L - S Infrastrukturteknik KS KE U W 10 15 0 0 65
VTT622 10,5 G2 IBYI - S Signalteknik, trafikstyrning och kapacitet KS KE U W 48 21 0 0 70
VTVA05 12 G1 L - S Hållbart byggande KS KE U W 60 70 0 10 180
VVB645 4,5 G2 IBYI - S Järnväg i ett europeiskt perspektiv KS KE U 32 24 0 0 64
VTT071 7,5 G2 L, V X E2 Översiktsplanering på regional och kommunal nivå - projektkurs KS KE U W 12 48 0 0 140
VVB671 6 G2 IBYI - S Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik KS KE U W 28 36 0 0 98
VTT151 7,5 A V X E2 Trafikprojekt i tätort KS KE U W 14 30 8 28 120

Vägbyggnad

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVB081 6 A V X E2 Drift och underhåll av vägar X Se fotnot nedan. KS KE U W 28 30 8 0 94
VVB055 13,5 G2 V - E2 Anläggningsteknik KS KE U W
VVB615 7,5 G2 IBYV - S Design av väg- och gaturummet KS KE U W
VTVA10 4 G1 V - E2 Ingenjörsfärdigheter KS KE U W
VTVF10 15 G2 IBYV - S Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W
VVB027 12 A V - E2 Utformning av vägar och järnvägar X Se fotnot nedan. KS KE U W
VVB630 7,5 G1 IBYV - S Vägkonstruktion och produktionsplanering KS KE U W
VVB620 6 G1 IBYI, IBYV - S Väg- och järnvägsteknik KS KE U W
VTVF15 7,5 G2 IBYV - S Vägbyggnadsteknik KS KE U W
VVB071 7,5 A V - E2 Vägbyggnadsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
VVB090 21 G2 V - E2 Infrastruktursystem KS KE U W 40 30 0 0 185
VVB611 15 G2 IBYV - S Infrastruktursystem KS KE U W 36 34 0 0 130
VVB095 12 G2 V - E2 Infrastruktursystem - gator och trafik KS KE U W 24 18 0 0 110
VVB100 6 G2 V - E2 Infrastruktursystem - vatten och avlopp KS KE U W 12 10 0 0 55
VVB061 7,5 G2 IBYI - S Samhälls- och transportekonomi KS KE U W 10 15 0 0 75
VTVF20 6 G2 IBYV - S Drift och underhåll av vägar KS KE U W 28 30 8 0 94

VVB081 (V) Drift och underhåll av vägar: Fältövning 2 dagar
VVB027 (V) Utformning av vägar och järnvägar: Fältövning 2 dagar
VVB071 (V) Vägbyggnadsteknik: Fältövning 1 dag

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VFT920 30 L Examensarbete i fastighetsvetenskap U
VGM920 30 L Examensarbete i geomatik U
VTT615 22,5 IBYA Examensarbete U W
VGM820 30 V Examensarbete i geodetisk mätningsteknik U
FMI820 30 F, M, RH, V, W Examensarbete i miljö- och energisystem U W
VTT820 30 V Examensarbete i trafikteknik U W
VTT616 22,5 IBYI, IBYV Examensarbete infrastruktur U W
VVB820 30 V Examensarbete i vägbyggnad U W