lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Inst f designvetenskaper

     07/08 

Certec

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TNS112 6 G1 ID - S Kognitionsergonomi KS KE U W
TNX097 7,5 G2 C, D, E, F, M, MD - S Rehabiliteringsteknik X Se fotnot nedan. KS KE U W
TNS120 10,5 G2 ID - S Funktionshinder – universal design KS KE U W 2 0 0 12 88
TNX153 7,5 G2 C, D, E, F, M, MD - S Rehabiliteringsteknik och design X Se fotnot nedan. KS KE U W 18 0 0 12 108

TNX097 (D, E, F, M) Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
TNX153 (D, E) Rehabiliteringsteknik och design: Nätburen kurs. För information se http://www.certec.lth.se/learning/fk/

Ergonomi och aerosolteknologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM061 7,5 G1 C, D, E, RH - S Människa - datorinteraktion KS KE U W
MAM090 7,5 A BI, C, RH - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W
MAM032 7,5 A C, D, E, I, M - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W
MAM081 6 G1 ID - S Belastningsergonomi KS KE U W
MAM041 7,5 G2 I, M - S Människa-maskin-system KS KE U W
ABF015 6 G2 A X E Universal design KS KE U W
MAM242 7,5 G2 B, F, K, M, N, W X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
MAMA01 7 G1 C - S Människans samspel med tekniska system KS KE U W
MAM026 4,5 G1 C, D, E, I, M, V - S Arbetsorganisation KS KE U W
ABF061 6 G2 V - S Arkitektur för ingenjörer KS KE U W
MAM670 7,5 G2 IBYA, IBYI, IBYV - S Företagsförlagd praktik KS KE U W
MAMF05 7,5 G2 I, M - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W
MAM070 4,5 G2 I - S Arbete – människa – teknik KS KE U W 10 20 0 0 35
MAM203 7,5 G1 A, D, E, F, M, N - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 0 0 0 30 65
MAMF01 6 G2 C, D, E - S Fysisk ergonomi KS KE U W 4 0 0 30 70
MAM101 7,5 G2 C, D - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 5 12 0 2 96
MAM120 7,5 G2 C, D, E, I - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W 20 8 0 30 142
MAM085 7,5 G2 M, MD - S Ergonomi KS KE U W 26 26 0 16 132

Förpackningslogistik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTT032 4,5 G2 I, M X E2 Förpackningsteknik KS KE U W
MTT225 7,5 A I, M X E2 Modellering av förpackningssystem KS KE U W 7 21 0 0 12
MTT215 7,5 G2 I, M X E2 Förpackningslogistik KS KE U W 42 28 0 40 90

Industridesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA05 5 G1 KID - E2 2D-tekniker KS KE U W
IDEA01 14 G1 KID - S Designerns verktyg KS KE U W
IDE062 7,5 G1 ID - E2 Designmetodik KS KE U W
IDE062 MD
IDE110 12 A ID X E2 Industridesignprojekt III KS KE U W
IDE120 19,5 A ID X E2 Industridesignprojekt IV KS KE U W
IDE150 4,5 G1 ID X E1 Bildesign KS KE U
IDE081 4,5 A ID X E1 Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W
IDE091 9 G2 ID X E2 Industridesignprojekt I KS KE U W
IDEA25 1 G1 KID - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W
IDE175 4,5 G2 ID - E2 3 D - Modellering II KS KE U
IDEA15 1 G1 KID - E1 Fototeknik KS KE U W
IDEA20 4 G1 KID - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W
IDEA10 5 G1 KID X E2 3D-modellering och rendering KS KE U W 2 16 0 0 18
IDE180 10,5 G1 MD - S Designerns yrkesredskap KS KE U W 16 32 0 2 70
IDE025 4,5 G1 ID - E2 Glasdesign KS KE U W 0 33 0 0 25
IDE097 15 G2 ID X E2 Industridesignprojekt II KS KE U W 8 17 0 13 80
IDE015 3 G1 KID - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W 28 0 0 0 14
IDE051 15 A MD - E2 Projekt i teknisk design KS KE U W 8 17 0 13 150
IDE100 30 G2 ID - E2 Yrkespraktik KS KE U W 0 0 0 2 278
IDEA30 5 G1 MD - S Verkstadsintroduktion KS KE U 6 50 0 0 28

Maskinkonstruktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK140 4,5 A I, M X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W
MMK110 4,5 G2 I X E2 Produktutveckling KS KE U W
MMK150 7,5 A M X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Se fotnot nedan. KS KE U W
MMK150 M X Se fotnot nedan.
MMK150 M X Se fotnot nedan.
MMK150 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 60
MMK010 6 G1 M, MD - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W
MMK120 4,5 G1 ID - E2 Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W
MMK080 4,5 G1 M X E Form och färg KS KE U W
MMK045 7,5 G2 MD X E2 Produktinnovation KS KE U W
MMT155 7,5 A M X E1 Projekt – robotteknik KS KE U W
MMT150 7,5 G2 I, M, Pi X E1 Robotteknik KS KE U W
MMK101 15 A M X E2 Produktutvecklingsprojekt KS KE U W 0 0 0 28 60
MMK145 4,5 A I, M X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W
MMK095 7,5 A I, M X E2 Konstruktionsteknik KS KE U W
MMK075 7,5 G2 MD X E2 Design management och teknisk framsyn KS KE U W
MMKN01 7,5 A M X E1 Digitala fabriker KS KE U W
MMK050 6 G2 M - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W
MMK070 7,5 G2 M X E Design i företag KS KE U W 14 28 0 0 42
MMK126 7,5 G2 M X E2 Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W 14 28 0 0 40
MMT200 7,5 A M X E1 Konstruktion av mobila robotar KS KE U W 10 5 0 20 55
MMK040 9 G2 I, M X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 14 0 0 28 45
MMK122 7,5 G1 MD - S Datorbaserad produktmodellering KS KE U W 14 42 0 0 56
MMK121 4,5 G2 I, M X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 4 45 0 0 40
MMK097 6 G2 MD X E2 Konstruktionsteknik från teknisk design perspektiv KS KE U W 21 7 0 28 45

MMK150 (M) Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp.

Technology Management

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TMAN01 10 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Innovativt utvecklingsarbete - intraprenörskap i praktiken KS KE U W
TMA037 7,5 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Projektledarskap, fortsättningskurs KS KE U W
TMA045 7,5 G2 B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - E2 Marknadsdriven produktutveckling KS KE U W 14 21 0 0 72
TMA035 7,5 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Projektledarskap KS KE U W 14 55 0 0 25
TMA010 15 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Teknologi, strategi och struktur KS KE U W 50 0 0 100 50

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
TNS820 30 C, D, E, F, ID, M Examensarbete i rehabiliteringsteknik U W
MAM720 30 B, F, K, M, N, W Examensarbete i aerosolteknologi U W
MAM920 30 C, D, E, F, I, ID, M, RH, V, W Examensarbete i ergonomi U W
MTT920 30 I, M Examensarbete i förpackningslogistik U W
IDE820 30 ID Examensarbete i industridesign U
MMK820 30 I, M Examensarbete i maskinkonstruktion U
MMT920 30 M Examensarbete i robotteknik U
MMK920 30 MD Examensarbete i teknisk design U W
TMA820 30 B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W Examensarbete i Technology Management U W