lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Matematikcentrum (inst LTH)

     07/08 

Matematik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A C, D, E, F, L, Pi X E2 Bildanalys KS KE U W
FMA430 6 G1 B, BI, K - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMA430 F, I, M, MD
FMA430 E, L, W 50 28 4 0 90
FMA430 V
FMA430 N Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
FMA280 7,5 G2 E, F, I, N, Pi - S Funktionsteori X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMA037 6 G2 D, E, F, M, N, V - S Komplex analys X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMA051 6 A D, E, F, I, Pi X E1 Optimering KS KE U W
FMA661 7,5 G2 IDA - S Sannolikhetsteori och diskret matematik KS KE U W
FMA415 16,5 G1 BI - S Endimensionell analys KS KE U W
FMAA05 15 G1 E, F, I, L, M, MD, Pi, V, W - S Endimensionell analys KS KE U W
FMA260 7,5 A D, E, F, Pi X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A D, E, F, I, Pi X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMA645 13,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA - S Matematisk analys KS KE U W
FMA085 4,5 G1 N, Pi - S Matematisk kommunikation KS KE U W
FMAA01 15 G1 C, D - S Endimensionell analys KS KE U W
FMAA01 B, K, N 42 28 0 0 81
FMA175 3 A C, D, E, F, Pi X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
FMA025 7,5 G1 C - S Flervariabelanalys, inriktning bildbehandling KS KE U W
FMA420 6 G1 C, Pi, W - S Linjär algebra KS KE U W
FMA420 B, F, I, K, N
FMA420 BI, E, L, V
FMA420 D 42 28 0 0 90
FMA421 9 G1 M, MD - S Linjär algebra med beräkningsintroduktion KS KE U W
FMA045 4,5 G1 Pi - S Matematisk modellering KS KE U W
FMA145 3 A D, E, F, I, Pi X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
FMA450 7,5 G2 F, I, N, Pi - S System och transformer X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMA135 6 G1 C, D, E, F, Pi X E2 Geometri KS KE U W
FMA030 9 G2 C, D, L - S Linjär analys X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMA250 7,5 A D, E, F, Pi X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMA270 6 A C, D, E, F, Pi X E2 Datorseende KS KE U W
FMA036 7,5 G2 F, N, V - S Linjär analys X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMA036 C, D, E, M X Se fotnot nedan.
FMA240 6 G2 D, E, F, I, Pi X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMA111 6 A D, E, F, Pi - S Matematiska strukturer KS KE U W
FMA130 6 A D, E, F, Pi X E2 Analytiska funktioner KS KE U W 14 0 0 0 66
FMA115 6 A D, E, F, Pi X E2 Datoralgebra KS KE U W 14 0 0 0 66
FMA435 7,5 G1 M, Pi - S Flerdimensionell analys med vektoranalys X Se fotnot nedan. KS KE U W 10 10 0 0 20
FMA435 F Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
FMA021 7,5 A E, F, N, Pi - S Kontinuerliga system X Se fotnot nedan. KS KE U W 28 14 6 0 80
FMA120 6 A C, D, E, F, I, L, M - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FMA120 Pi
FMA062 7,5 G2 B, K, M, V, W - S Tillämpad matematik KS KE U W 28 14 0 0 58
FMA272 3 A C, D, E, F, Pi X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FMA091 6 G1 C, D, E, F, Pi - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
FMA022 4,5 G2 D, E, F, M, N - S Kontinuerliga system, allmän kurs X Se fotnot nedan. KS KE U W 28 14 4 0 74
FMA023 3 A F, N, Pi - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Se fotnot nedan. KS KE U W 0 0 0 10 70
FMA656 4,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV, IDA - S Matematik, linjär algebra KS KE U W 28 28 0 0 64
FMA125 3 A D, E, F - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FMA125 Pi

FMA280 (E) Funktionsteori: Kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori är alternativobligatoriska. Endast en av kurserna får ingå i examen.
FMA280 (N) Funktionsteori: Endast en av kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori får ingå i examen.
FMA037 (D) Komplex analys: Alternativobligatorisk. Antingen måste FMA030 Linjär analys eller både FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys ingå i examen.
FMA037 (E) Komplex analys: Kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori är alternativobligatoriska. Endast en av kurserna får ingå i examen.
FMA037 (F) Komplex analys: Kan bytas mot FMA280 Funktionsteori.
FMA037 (N) Komplex analys: Endast en av kurserna FMA037 Komplex analys och FMA280 Funktionsteori får ingå i examen.
FMA450 (N) System och transformer: Endast en av kurserna FMA036 Linjär analys och FMA450 System och transformer får ingå i examen.
FMA030 (D) Linjär analys : Alternativobligatorisk. Antingen måste FMA030 Linjär analys eller både FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys ingå i examen.
FMA036 (D) Linjär analys: Alternativobligatorisk. Antingen måste FMA030 Linjär analys eller både FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys ingå i examen.
FMA036 (F) Linjär analys: Kan bytas mot FMA450 System och transformer.
FMA036 (N) Linjär analys: Endast en av kurserna FMA036 Linjär analys och FMA450 System och transformer får ingå i examen.
FMA435 (M) Flerdimensionell analys med vektoranalys: FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys samt i åk 2 och 3 FMA036 Linjär analys och FMA037 Komplex analys för den som önskar större kurs i matematik. Övriga läser FMA430.
FMA021 (E, F, N) Kontinuerliga system: Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen.
FMA022 (E, N) Kontinuerliga system, allmän kurs: Endast en av kurserna FMA021 Kontinuerliga system respektive FMA022 Kontinuerliga system, allmän kurs får ingå i examen.
FMA022 (F) Kontinuerliga system, allmän kurs: Kan bytas mot FMA021 Kontinuerliga system.
FMA023 (F, N, Pi) Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2008.

Matematisk statistik (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS072 7,5 G2 MWIR X E2 Försöksplanering X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMS072 D, E, F, M, N, Pi, V X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
FMS086 7,5 G2 B, K - S Matematisk statistik KS KE U W
FMS601 4,5 G1 IBYA, IBYI, IBYV - S Matematisk statistik KS KE U W
FMS035 7,5 G2 M, MD - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FMS140 7,5 G2 W - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FMS091 7,5 A D, E, F, I, Pi X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMSF01 3 G2 M, V - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Se fotnot nedan. KS KE U W
FMSF01 M, V X Se fotnot nedan. 0 0 8 0 30
FMS032 7,5 G2 L - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FMS032 V 18 18 8 0 80
FMS110 7,5 A D, E, F, I, Pi X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FMS150 7,5 A C, D, E, F, L, Pi X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS160 4,5 A Pi - E1 Statistisk genetik KS KE U W
FMS155 7,5 A D, F, I, Pi X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
FMS045 6 G2 C, D, E, F, I, L, M, MWIR, Pi - S Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMS170 9 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, RH, V, W X E1 Prissättning av derivattillgångar X Se fotnot nedan. KS KE U W 14 14 4 0 60
FMS161 7,5 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, RH, V, W X E1 Finansiell statistik X Se fotnot nedan. KS KE U W 28 14 14 12 120
FMS180 6 G2 C, D, E, F, I, L, M, Pi - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS012 9 G2 I - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FMS012 F, N, Pi
FMS012 C, D, E 36 28 10 0 170
FMS051 7,5 A C, D, E, F, I, L, Pi - S Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
FMS047 3 A F, I, Pi - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FMS065 7,5 G2 C, M, N, Pi, RH, V - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120

FMS072 (D, E, F, M, MWIR, N, Pi, V) Försöksplanering: Periodiserad. Ges nästa gång ht 2008.
FMSF01 (M) Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i TMALY (avkortad CIM). Kursen ges två gånger om året.
FMSF01 (V) Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen ingår endast i TVOLY. Kursen ges två gånger om året.
FMS170 (B) Prissättning av derivattillgångar: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
FMS161 (B) Finansiell statistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.

Numerisk analys (LTH)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMN135 7,5 A E, F, M, Pi X E1 Adaptiva metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMNN01 7,5 A E, F, M, Pi X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
FMN100 6 A C, D, E, F, L X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FMN145 4,5 A D, E, F, M, Pi X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
FMN130 7,5 A B, F, I, K, Pi X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMN081 7,5 G2 M, V X E1 Mekanikens numeriska metoder KS KE U W
FMN041 6 G2 F, V X E1 Numeriska metoder inom fysik och teknik KS KE U W
FMN140 6 G2 V - S Beräkningsprogrammering KS KE U W 2 0 10 30 0
FMN011 6 G2 C, D, L X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60
FMN050 6 G2 E, I X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60
FMN110 7,5 A F, M, Pi X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik KS KE U W 28 28 28 30 80

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FMA820 30 C, D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i matematik U
FMS820 30 C, D, E, F, I, Pi, RH Examensarbete i matematisk statistik U
FMN820 30 D, E, F, I, M, Pi Examensarbete i numerisk analys U W