lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Inst f maskinteknologi

     07/08 

Hållfasthetslära

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL021 7,5 G1 I, K - S Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W
FHL105 4,5 G1 F - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FHL072 7,5 A F, I, M, Pi, V - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W
FHL025 7,5 A M X E1 Projekt i hållfasthetslära X Se fotnot nedan. KS KE U W
FHL025 M X Se fotnot nedan.
FHL025 M X Se fotnot nedan.
FHL025 M X Se fotnot nedan. 0 0 0 60 60
FHL013 15 G2 M, MD - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W
FHL066 7,5 A F, M - E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
KTM041 7,5 G1 W - S Teknisk modellering KS KE U W
FHL034 7,5 A F, I, M, Pi X E2 Dimensioneringsproblem, fortsättningskurs KS KE U W
FHL110 7,5 A E, F, M, N, Pi X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
FHL090 7,5 A F, I, M, Pi X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FHL064 7,5 G2 E, I, M, N, Pi X E2 Finita elementmetoden, fortsättningskurs KS KE U W 32 28 0 0 140
FHL055 7,5 G1 E, N, Pi - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
FHL055 K X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

FHL025 (M) Projekt i hållfasthetslära: Kursstart enl ök med avdelningen.
FHL055 (K) Teknisk mekanik: Kursen startar läsåret 08/09.

Industriell Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMT031 7,5 A I, M - S Produktionsteknik KS KE U W
MMT091 7,5 A I, M - S Projekt – mekanisk teknologi KS KE U W
MMT125 7,5 A M - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W
MMT100 7,5 G2 ID X E Material- och produktionsteknik KS KE U W
MMT175 7,5 A I, M - S Kompositteknik KS KE U W
MMT012 7,5 G2 M, MD, V - S Tillverkningsmetoder KS KE U W
MMT160 7,5 G2 I, M - S CAD/CAM/CAE KS KE U W 14 28 0 2 55
MMT195 7,5 A M - S Kretsloppsteknologi KS KE U W 12 10 8 20 50
MMT015 7,5 A I, M - S Material- och metodval KS KE U W 0 14 0 10 75
MMTA01 5 G1 M, MD - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W 14 14 14 14 64
MMT220 7,5 A M - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 12 100
MMT045 7,5 A I, M, V - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130

Maskinelement

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MME035 9 G2 M, MD - S Transmissioner KS KE U
MME070 7,5 A I, M X S Transmissioner, dimensionering KS KE U
MME022 4,5 G2 M, MD - S Tribologi KS KE U
MME080 7,5 A M X S Transmissioner, dynamik KS KE U 42 14 0 0 80

Materialteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKM015 7,5 G1 F, M, MD - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W
FKM090 7,5 A I, M X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W
FKM070 7,5 A F, I, M, N X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
FKM060 4,5 G1 I - S Materialteknik KS KE U W
FKM065 7,5 A M X S Projekt - materialteknik KS KE U W
FKM050 6 G1 KID - S Material KS KE U W 30 10 4 0 70

Mekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMEF01 8 G2 F, I, M, Pi, V X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FMEN05 7,5 A M - S Projekt - mekanik KS KE U W
FMEN01 8 A F, I, M, Pi X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FMEA10 9 G1 I - S Mekanik, grundkurs KS KE U W
FMEA05 6 G1 F - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 4 0 6 1 16
FMEA01 5 G1 M, MD - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 42 28 0 0 62
FMEF05 8 G2 F, I, M, Pi X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FHL820 30 F, I, M, N Examensarbete i hållfasthetslära U W
MMT820 30 I, M Examensarbete i mekanisk teknologi och verktygsmaskiner U
MME820 30 M Examensarbete i maskinelement U
FKM820 30 I, M, N Examensarbete i konstruktionsmaterial U W
FME820 30 F, I, M, N Examensarbete i mekanik U W