lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Fysiska institutionen, LTH

     07/08 

Kurslaboratoriet i fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp1
07/08
lp2
07/08
lp3
07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A F, N X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W 36 0 20 0 120
FFFN01 7,5 A E, F, N X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 24 10 24 0 100
FMF180 3 G1 N - S Beräkningsverktyg KS KE U W 8 40 0 0 32
FAF240 7,5 G1 D, E, M, N - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 12 21 10 129
FFF021 7,5 A E, F, MSOC, N X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
FMF090 6 G2 D, E, F, N, Pi, V X E1 Kaos inom naturvetenskap och teknik KS KE U W 28 14 4 0 114
FMF025 7,5 G2 Pi X E1 Kvantmekanik KS KE U W 28 28 0 0 144
FAF245 4,5 G2 N - E1 Kvantteori KS KE U 16 16 0 0 88
FAFF01 7,5 G2 E, F, N X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 E, F, MSOC, N X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
FAF270 13,5 G2 F - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W 40 20 10 0 110 22 20 20 5 113
FAFA05 12 G1 N - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W 32 14 14 0 80 32 18 12 0 100
FAF106 10,5 G1 D - S Grundläggande fysik KS KE U W 28 12 10 0 50 36 18 16 0 70
FMF121 7,5 A F X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W 14 14 0 0 68 14 14 8 0 68
FAF045 9 A F, K, N X E Nanostrukturers fysik och kemi KS KE U W 28 0 0 0 92 28 0 0 0 92
FFFA01 7 G1 N - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W 36 6 16 4 62 0 0 0 24 38
FAFA25 9 G1 F - S Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik KS KE U W 28 28 18 0 90 6 14 4 0 50
FKFN05 7,5 A E, F, N - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W 10 8 20 5 140
FAF121 7,5 G1 BI - S Fysik – elektricitetslära, gaser och vätskor KS KE U W 40 28 20 0 110
FFF115 7,5 A E, F, MSOC, N X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 6 8 60 60
FAF108 7,5 G1 V - S Inledande fysik KS KE U W 48 28 18 20 90
FMF170 7,5 G2 F, I, Pi X E Komplex ekonomi KS KE U W 28 14 0 0 158
FAFN15 7,5 A F, K, N X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
FFF165 7,5 A E, F, N X E Kvantmekanik för nanoelektroniska tillämpningar KS KE U W 28 14 0 0 158
FAFN01 7,5 A E, F, M, N X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
FBR030 7,5 A F X E1 Molekylfysik KS KE U W 28 6 4 12 150
FAF141 6 G2 C, D, E, F, N, Pi X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 50
FMF092 3 A D, E, F, N, Pi X E1 Projektarbete inom kaosteorin KS KE U W 6 6 0 4 64
FAF210 6 G1 C - S Fysik – optisk kommunikation KS KE U W 16 8 11 0 60 0 0 16 1 40
FFF100 10,5 G2 F, N, Pi - S Termodynamik och elektroniska material KS KE U W 20 15 10 0 70 26 16 20 0 100
FMF111 6 G2 F X E2 Astrofysik KS KE U W 28 0 0 0 108
FAFA20 10 G1 W - S Energi- och miljöfysik KS KE U W 52 28 18 2 166
FAF095 7,5 A E, F, N X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
FAF062 7,5 G1 B, K, V - S Fysik KS KE U W 20 6 20 6 100
FAF603 7,5 G1 IBYI, IBYV - S Fysik KS KE U W 28 14 12 0 146
FAF604 6 G1 IBYA - S Fysik KS KE U W 28 14 8 0 110
FFF042 7,5 A E, F, MSOC, N X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Se fotnot nedan. KS KE U W 30 12 16 10 130
ESS030 4,5 G2 D, E - S Komponentfysik KS KE U W 28 12 8 0 72
FMF033 7,5 A F, N X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 104
FBR024 7,5 A F X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A F X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W 26 12 10 1 160
FAF052 7,5 G2 N - S Projekt nanoingenjör KS KE U W 14 0 0 6 180
FAF130 7,5 G2 V - S Radon och inomhusluft KS KE U W 0 0 12 5 250
FMF061 4,5 G2 E, F, Pi - S Relativitetsteori KS KE U W 21 21 0 0 78
FKFN01 7,5 A F - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W 14 6 10 10 120
FKF100 7,5 A BI, E, F, RH, W X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FKF075 4,5 G2 F - S Atmosfärsfysik och -kemi KS KE U W 12 12 0 14 80
FAFN10 7,5 A F X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
FAFA15 9 G1 I - S Energi- och miljöfysik KS KE U W 52 28 18 0 142
FAF280 4,5 G2 F X E1 Experimentell fysik KS KE U W 10 6 15 6 70
FAF220 7,5 G1 Pi - S Fysik KS KE U W 40 24 20 0 115
FAFA01 9 G1 E - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W 48 24 18 0 150
FAFA10 9 G1 F - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 12 21 20 159
FBR012 7,5 G2 F, M, W X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 22 10 8 60 100
FMF032 3 A F X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs, projekt KS KE U W 10 10 0 0 60
FAF150 7,5 A D, E, F, N, Pi X E Medicinsk optik X Se fotnot nedan. KS KE U W 24 15 10 70 80
FKF070 7,5 A F X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W 27 0 0 8 160
FFF160 7,5 A E, F, N X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 12 42 120
FMF150 7,5 A F, Pi X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
FAF035 6 G2 M - S Tillämpad atomfysik KS KE U W 30 14 10 0 100
FAF260 6 G1 M, MD - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W 30 14 16 0 100

FFF042 (E) Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 (D, E, Pi) Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
FAF150 (F, N) Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
FFF820 30 E, F, N Examensarbete i fasta tillståndets fysik U
FBR820 30 F, N Examensarbete i förbränningsfysik U
FAF820 30 C, D, E, F, N Examensarbete i fysik U
FKF820 30 F, N Examensarbete i kärnfysik U
FMF820 30 F, N Examensarbete i matematisk fysik U