lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Inst f datavetenskap (LTH)

     07/08 

Datavetenskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA027 7,5 G1 E, F, L, N, Pi - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W
EDA110 6 A D, E, F, L, Pi X E Algoritmteori KS KE U W
EDA150 3 G1 C, D, E, F, M, N, Pi X S C-programmering X Se fotnot nedan. KS KE U W
EDA150 C, D, E, F, M, N, Pi X Se fotnot nedan.
EDA070 3 G1 D - S Datorer och datoranvändning KS KE U W
EDA120 6 G2 D, E, F, Pi X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
EDA385 7,5 A MSOC X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs X Se fotnot nedan. KS KE U W
EDA385 D, E X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDA075 7,5 A C, D, E, F, Pi X S Mobilgrafik KS KE U W
EDA061 4,5 G2 C, D, E, F, I, L - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
EDA230 7,5 A D, E, F X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
EDA690 7,5 G1 IDA - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W
EDAA05 8 G1 D - S Datorer i system KS KE U W
EDA016 7,5 G1 C, D - S Programmeringsteknik KS KE U W
EDA040 6 G2 C, D, E, F, L, M X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
EDA698 7,5 G2 IDA - S Realtidssystem KS KE U W
EDA171 7,5 A C, D, E, F, Pi X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W
EDA216 7,5 G2 C, D, E, F, I, L, N, Pi X S Databasteknik KS KE U W
EDA221 7,5 G2 C, D, E, F, L, Pi X E2 Datorgrafik KS KE U W
EDA240 6 A C, D, E X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
EDA270 9 A C, D - S Coachning av programvaruteam KS KE U W
EDA011 7,5 G1 E - S Programmeringsteknik KS KE U W Endast tentamen Endast tentamen: Kursen ges inte längre, men det finns tentamenstillfällen schemalagda detta läsår.
EDA011 Pi
EDA011 N 14 8 6 0 52
EDA017 9 G1 E - S Programmeringsteknik KS KE U W
EDA017 F 22 14 8 0 76
EDA260 6 G2 C, D, E, I - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
EDA115 4,5 G2 D, F, Pi - S Algoritmimplementering KS KE U W
EDA116 3 A D, Pi - S Algoritmimplementering – projekt på multiprocessorer KS KE U W
EDA340 6 A D, E, Pi X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA501 6 G1 L, W - S Programmering KS KE U W
EDA501 M, MD X Se fotnot nedan. Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
EDAA01 7,5 G1 C, D, I, M - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs X Se fotnot nedan. KS KE U W
EDA046 7,5 A C, D, E, F, Pi X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W
EDA031 7,5 G2 C, D, E, F, Pi X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA636 7,5 G2 IDA - S Databaser KS KE U W 0 0 0 4 80
EDA190 7,5 G2 D, E, F - S Datamekatronik KS KE U W 9 0 9 8 120
EDA180 7,5 G2 D, E, F, Pi X S Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
EDAA10 7,5 G1 IDA - S Programmering i Java KS KE U W 14 0 14 0 85
EDA132 7,5 G2 D, E, F, Pi X S Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 16 0 0 0 100
EDA101 7,5 A C, D, E, F, Pi X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
EDA380 6 G2 D, E, F, M, MSOC, MWIR X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
EDA095 7,5 G2 C, D, E, F - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152
EDA050 4,5 G2 C, D, E, F, Pi X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 C, D, E, F, Pi X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
EDA145 7,5 A D, E, F, Pi X S Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144

EDA150 (C, D, E, F, M, N, Pi) C-programmering: Kursen ges två gånger per år, tentamen i varje ordinare period.
EDA385 (D, E, MSOC) Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs: Kursen ges nästa gång hösten 2008.
EDA501 (M, MD) Programmering: Endast tentamen. Kursen ges nästa gång för M/MD läsåret 2008/09.
EDAA01 (I) Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Ersätter EDA027 Algoritmer och datastrukturer.

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA688 22,5 IDA Examensarbete i datavetenskap U W
EDA689 30 IDA Examensarbete i datavetenskap U W
EDA920 30 C, D, E, F, I, M, N, Pi Examensarbete i datavetenskap U W