lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2007/08 - Institutioner utanför LTH

     07/08 

Kemiska institutionen, grundutbildning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK287 15 G2 N - S Biokemi X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK287 N X Se fotnot nedan. 32 30 80 0 258

TEK287 (N) Biokemi: Kursen ges två gånger per läsår.

Biologiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTN20 15 A W - E2 Markekologi KS KE U W
TEK035 15 A W - E1 Limnologi KS KE U W
EXTN25 15 A W - S Vattenvård KS KE U W
TEK012 15 G2 N - S Genetik och mikrobiologi X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK012 N X Se fotnot nedan. 70 21 36 0 273
TEK015 7,5 G2 N - S Människans fysiologi KS KE U
TEK045 15 A W - S Naturvård KS KE U W
TEK095 15 A RH, W - E1 Ekotoxikologi KS KE U W
TEK105 15 A W - S Biologisk miljöövervakning KS KE U W 84 116 0 0 200
EXTA01 10 G1 W X E Terrester ekologi KS KE U W 36 32 56 0 100
TEK097 15 A RH, W - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200

TEK012 (N) Genetik och mikrobiologi: Kursen ges två gånger per läsår.

CIRCLE

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
INN001 7,5 G1 C, D, F, I, N, Pi X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
INN005 7,5 G2 I, M X E Global innovation och teknologiintensiva sektorer KS KE U W
INN010 7,5 G2 I X E Innovation i praktiken KS KE U W

Ekologiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK290 7,5 G2 E, F, Pi X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W
TEK275 7,5 A Pi - E1 Teoretisk evolutionsbiologi KS KE U W

Engelska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA20 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - E Engelska för tekniker X Se fotnot nedan. KS KE U W
GEMA20 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W X Se fotnot nedan. 20 0 0 0 30

GEMA20 (A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W) Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.

Filosofiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK280 7,5 G2 C - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W
TEK210 4,5 G1 C, D, E, Pi - S Kognition KS KE U W

Franska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA05 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMA01 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60

Fysiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK267 7,5 A N X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
EXTF05 6 G2 F - E1 Partikelfysik och kosmologi X Se fotnot nedan. KS KE U
EXTF05 F X Se fotnot nedan. 27 3 10 0 120
FFF051 7,5 A F, N X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
TEK265 15 A N X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 0 18 32 20 210
FFF155 9 G2 N - S Nanovetenskapliga tankeverktyg X Se fotnot nedan. KS KE U W 0 5 0 35 0
TEK177 7,5 A F, N X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

EXTF05 (F) Partikelfysik och kosmologi: Kursen ges två gånger per läsår.
FFF155 (N) Nanovetenskapliga tankeverktyg: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Företagsekonomiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK065 6 A ID X E Design Management och framtidsfrågor KS KE U
TTM010 15 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Strategi och styrsystem KS KE U
TMA043 3 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Teamwork och ledarskap 2 KS KE U 4 0 0 0 10
TMA044 3 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Teamwork och ledarskap 3 KS KE U 4 0 0 0 10
TEK075 4,5 G2 ID - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U
TEK055 6 G2 ID X E1 Design management I KS KE U 15 0 0 0 50
TMA041 1,5 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - S Teamwork och ledarskap 1 KS KE U 12 0 0 0 10

GIS-centrum

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK270 19,5 G1 L - S Geomatik, allmän kurs KS KE U W

Inst f cell- och organismbiologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK017 15 A N - S Humanfysiologi X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK017 N X Se fotnot nedan.
EXTN01 15 A N X E2 Mikrobiologi KS KE U W
TEK295 7,5 G1 N - S Cellens biologi KS KE U W
TEK297 15 A N X E2 Bakteriers och fagers molekylärgenetik KS KE U W
TEK083 15 A N X E2 Sinnesbiologi KS KE U W
TEK299 15 A N X E2 Toxikologi KS KE U W
TEK087 15 A N X E2 Växtbiologi KS KE U W
TEK292 7,5 A Pi - S Biologiska system KS KE U W
TEK153 15 A N X E2 Immunologi X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK153 N X Se fotnot nedan.
TEK151 15 A N X E2 Molekylärgenetik i eukaryota organismer KS KE U W
TEK159 15 A N X E2 Virologi KS KE U W
TEK157 15 A N X E2 Farmakologi X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK157 N X Se fotnot nedan. 40 20 40 80 220

TEK017 (N) Humanfysiologi: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK153 (N) Immunologi: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK157 (N) Farmakologi: Kursen ges två gånger per läsår.

Inst för handelsrätt

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK070 7,5 G2 BI, E, RH - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Juridik för tekniker X Se fotnot nedan. KS KE U W
GEMA60 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, M, MD, N, Pi, RH, V, W X Se fotnot nedan. 25 0 0 0 75
TEK050 15 G2 L - S Beskattningsrätt I X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK050 L X Se fotnot nedan. 36 34 0 0 330
TEK255 7,5 G2 L - S Miljörätt X Se fotnot nedan. KS KE U W 30 0 0 0 70

GEMA60 (A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, M, MD, N, Pi, RH, V, W) Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK050 (L) Beskattningsrätt I: Kursen ges två gånger per läsår. Tentamenstid meddelas av kursledaren.
TEK255 (L) Miljörätt: Kursen ges på deltid i lp1 och delvis i lp2.Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Inst för kliniska vetenskaper, Lund

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK171 7,5 A E, F, Pi - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W

Inst för naturgeografi och ekosystemanalys

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK230 7,5 A L X E2 Algoritmer i geografisk informationsbehandling X Se fotnot nedan. KS KE U W
EXTN10 7,5 A L X E2 Webb-GIS X Se fotnot nedan. KS KE U W
EXTN15 7,5 A L, Pi - E2 Fjärranalys, digitala metoder X Se fotnot nedan. KS KE U W 22 38 0 0 140
EXTF01 7,5 G2 V, W - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Se fotnot nedan. KS KE U W 16 34 0 0 150

TEK230 (L) Algoritmer i geografisk informationsbehandling: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN10 (L) Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN15 (L) Fjärranalys, digitala metoder: Kursen samläses med kurs på naturgeografiska inst.
EXTF01 (V, W) Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Internationella miljöinstitutet

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KII010 7,5 G2 C, D, E, F, I, M, N, Pi, W - S Industriellt miljöarbete X Se fotnot nedan. KS KE U W 28 0 0 32 80

KII010 (D, E, F, M, W) Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Kinesiska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 C, D, E - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Se fotnot nedan. KS KE U
GEMA65 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80

EXTA10 (C, D) Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Konsthistoria och visuella studier

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA05 4 G1 KID X E2 Designhistoria KS KE U

Nationalekonomiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTN05 7,5 A I - E Avancerad ekonometri KS KE U W
TEK103 7,5 A I, Pi - E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
TEK190 7,5 G2 I - S Ekonometri X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK190 I X Se fotnot nedan. 30 8 0 0 100
TEK110 7,5 A I, Pi - E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
TEK090 7,5 A I, Pi, RH X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
TEK145 7,5 A Pi - E Mikroekonomi - teori för individuella val samt spelteori KS KE U W
TEK140 7,5 G2 I - E Industriell organisation KS KE U W
GEMA35 4,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, ID, K, M, MD, N, RH, V, W - S Samhällsekonomi för tekniker KS KE U W
TEK180 7,5 A B, C, D, E, F, I, K, L, M, N, Pi, V, W - E Värdering och hantering av finansiell risk X Se fotnot nedan. KS KE U W
TEK135 10,5 G2 I, Pi - S Mikroekonomisk teori KS KE U W 38 20 0 0 210

TEK190 (I) Ekonometri: Kursen ges både i LP 2 och LP 4.
TEK180 (B) Värdering och hantering av finansiell risk: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.

Spanska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA10 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA15 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60

Statistiska institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TNX071 9 G1 BI - S Statistik med beslutsteori KS KE U W 36 20 14 0 70

Statsvetenskapliga institutionen

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TNX075 7,5 G1 BI - S Offentlig organisation och administration KS KE U W

Svenska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Svenska för tekniker X Se fotnot nedan. KS KE U W
GEMA30 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, M, MD, N, Pi, RH, V, W X Se fotnot nedan.

GEMA30 (A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, M, MD, N, Pi, RH, V, W) Svenska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.

Tyska

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  07/08
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA25 7,5 G1 A, B, BI, C, D, E, F, I, ID, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W - S Tyska för tekniker KS KE U W

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurs­kod Poäng Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
TEK920 30 W Examensarbete i ekologi U
INN920 30 I Examensarbete i innovation U W
TEK821 30 C Examensarbete i kognitionsforskning U
TEK820 30 ID Examensarbete i Design Management U