lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Ändringar från ursprungligt fastställt kursutbud

Sidan innehåller en förteckning på de förändringar som skett från det ursprungligen fastställda utbudet för respektive läsår. Övriga sidor i LoT innehåller det ursprungligen fastställda utbudet och de ändras inte när ändringar sker.

Sidan innehåller samtliga ändringar som rektor beslutat om.

Om det står i kursplanen för respektive kurs kan även institutionen ställa in kursen om det är för få anmälda. Då ska institutionen meddela alla studenter som anmält sig till kursen. Denna sida innehåller vissa av dessa inställda kurser, men inte nödvändigtvis samtliga inställda kurser.

Läsåret 2021/22

Inställda kurser

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår. Detta säger ingenting om de ges kommande år eller inte.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
FMNN30 F, Pi 7,5 A Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik lp 4, 2021/22 lp 4, 2021/22 Nerlagd av LG GU 2021-05-27. Ny kurs som ersätter denna är tänkt att starta läsåret 22/23.

Läsåret 2020/21

Ändrade eller flyttade kurser

Kurserna nedan har fått ändrad start- eller slutperiod eller någon annan ändring.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
EITN30 C, D, E 7,5 A Internet inuti lp 3, 2020/21 lp 3, 2020/21 lp 3, 2020/21 lp 3, 2020/21 PDF-dokument Platsbegränsning införd till 20 platser, pga Corona.
EITP15 D, E 7,5 A Kretskortsdesign och prototypkonstruktion lp 3, 2020/21 lp 3, 2020/21 lp 3, 2020/21 lp 3, 2020/21 PDF-dokument Antal platser ändrat från 24 till 12 pga Corona.

Nytillkomna kurser

Kurserna nedan har tillkommit utöver det ursprungligen fastställda kursutbudet.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
MVKP15 E, F, M, W 7,5 A Vindkraftsteknik lp 2, 2020/21 lp 2, 2020/21 Ny kurs. Ges som ersättning för EIEN10. Det är dock inte samma kurs.

Inställda kurser

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår. Detta säger ingenting om de ges kommande år eller inte.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
EIEN10 E, F, M, W 7,5 A Vindkraftsystem lp 2, 2020/21 lp 2, 2020/21 Inställd/periodiserad under 20/21. Är planerad att ges 21/22 igen. Se även MVKP15.

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
ASBN06 A 7,5 A Urban Shelter, teori lp 3, 2020/21 lp 4, 2020/21 Inställd pga för få anmälda.
ASBN11 A 15 A Urban Shelter lp 3, 2020/21 lp 4, 2020/21 Inställd pga för få anmälda.
FKMN05 M, N, MPRR 7,5 A Pulverteknologi lp 4, 2020/21 lp 4, 2020/21 Inställd pga för få anmälda.
FKMN15 M, MD 7,5 A Lätta material lp 3, 2020/21 lp 3, 2020/21 Inställd pga för få anmälda.
GEMA65 A, B, BI, BME, C, D, E, F, I, K, L, M, MD, N, Pi, RH, V, W 7,5 G1 Kinesiska för tekniker lp 4, 2020/21 lp 4, 2020/21 Inställd pga för få anmälda.

Läsåret 2019/20

Inställda kurser

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår. Detta säger ingenting om de ges kommande år eller inte.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
AFOF25 A 3 G2 Presentationsteknik och portfölj lp 3, 2019/20 lp 4, 2019/20 PDF-dokument Kurstillfället under HT2019 kunde anta alla intresserade studenter, så det som skulle gått VT2020 ställs in. Kursen ges nästa gång HT2020.
KETF05 K 7,5 G2 Projektlaboration i kemiteknik lp 3, 2019/20 lp 4, 2019/20 Inställd pga Corona-viruset.
KLTF01 B 7,5 G2 Mejeriteknologi lp 4, 2019/20 lp 4, 2019/20 Inställd pga Corona-viruset.

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
EXTP85 E, F 7,5 A Kvantitativ humanfysiologi lp 2, 2019/20 lp 2, 2019/20
VRSN45 MKAT, RH 7,5 A Kritiska Infrastrukturers resiliens lp 1, 2019/20 lp 1, 2019/20

Läsåret 2018/19

Inställda kurser

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår. Detta säger ingenting om de ges kommande år eller inte.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
VBKF20 V 7,5 G2 CAD- och BIM-baserad byggprojektering lp 3, 2018/19 lp 4, 2018/19 Inställd av LGGU under 18/19, men kommer att ges under 19/20.

Läsåret 2017/18

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
VFTN25 L 7,5 A Fastighetsvetenskapliga seminarier lp 4, 2017/18 lp 4, 2017/18

Läsåret 2016/17

Inställda kurser

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår. Detta säger ingenting om de ges kommande år eller inte.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
FAF150 BME, D, E, F, N, Pi 7,5 A Medicinsk optik lp 4, 2016/17 lp 4, 2016/17 PDF-dokument Inställd 16/17 lp4 av LGGU efter begäran av institutionen. Kursen planeras att ges 17/18.

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
FRTN20 F, M, I, Pi 7,5 A Marknadsstyrda system lp 4, 2016/17 lp 4, 2016/17 För få anmälda.
TEK171 E, Pi 7,5 A Kvantitativ humanfysiologi lp 2, 2016/17 lp 2, 2016/17 För få anmälda.

Läsåret 2015/16

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
AAMN01 MSUD 7,5 A Mänskliga miljöramar – byggnad/stad lp 1, 2015/16 lp 2, 2015/16 För få anmälda.
TEK171 E, F, Pi 7,5 A Kvantitativ humanfysiologi lp 2, 2015/16 lp 2, 2015/16 För få anmälda.

Läsåret 2014/15

Ändrade eller flyttade kurser

Kurserna nedan har fått ändrad start- eller slutperiod eller någon annan ändring.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
ETS130 C 7,5 G1 Kommunikationssystem lp 1, 2014/15 lp 2, 2014/15 lp 1, 2014/15 lp 1, 2014/15 PDF-dokument Kursen slutar redan i läsperiod 1.
IDEA10 KID 5 G1 3D-modellering och rendering lp 4, 2014/15 lp 4, 2014/15 lp 4, 2014/15 PDF-dokument Slutar i läsperiod 2 15/16. Ändringen gäller enbart för KID, inte för MD.

Nytillkomna kurser

Kurserna nedan har tillkommit utöver det ursprungligen fastställda kursutbudet.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
IDEA56 KID 3 G1 Avancerad skissteknik lp 3, 2014/15 lp 3, 2014/15 PDF-dokument För åk1 på KID. (Kursen är flyttad från åk2 till åk1 och lagd på våren istf hösten.)

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
GEMA40 7,5 G1 Entreprenörskap och affärsutveckling lp 3, 2014/15 lp 4, 2014/15

Läsåret 2013/14

Inställda kurser

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår. Detta säger ingenting om de ges kommande år eller inte.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
EDA180 D, E, F, Pi 7,5 G2 Kompilatorteknik lp 3, 2013/14 lp 4, 2013/14 PDF-dokument Kursen är inställd VT2014.
FRT100 E, F 4,5 A Internationell projektkurs i reglerteknik lp 3, 2013/14 lp 4, 2013/14 PDF-dokument Kursen är inställd VT2014

Läsåret 2012/13

Ändrade eller flyttade kurser

Kurserna nedan har fått ändrad start- eller slutperiod eller någon annan ändring.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
AADA20 A 2 G1 Digitala verktyg 5 lp 2, 2012/13 lp 2, 2012/13 lp 1, 2012/13 lp 1, 2012/13
AFON01 MID 5 A Estetik lp 1, 2012/13 lp 1, 2012/13 lp 2, 2012/13 lp 2, 2012/13
EITF11 I 10 G2 Digitala projekt lp 4, 2012/13 lp 4, 2012/13 lp 3, 2012/13 lp 4, 2012/13 Kursen sträcks ut till två läsperioder.

Inställda kurser

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår. Detta säger ingenting om de ges kommande år eller inte.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
ETEN01 E, F 7,5 A Mikrovågsteori lp 4, 2012/13 lp 4, 2012/13 Kursen är inställd VT2013.

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
MTTF05 I, M 5 G2 Industriell anläggningsteknik lp 2, 2012/13 lp 2, 2012/13

Läsåret 2011/12

Ändrade eller flyttade kurser

Kurserna nedan har fått ändrad start- eller slutperiod eller någon annan ändring.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
EDA501 M 6 G1 Programmering Ingen egentlig ändring, men kursen finns med här för att tydligt markera att kursen börjar i de sista veckorna i läsperiod 2 och sedan sträcker sig genom lp 3 och 4 fram till sommaren. Poängfördelningen är 2hp på hösten och 4hp på våren.

Nytillkomna kurser

Kurserna nedan har tillkommit utöver det ursprungligen fastställda kursutbudet.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
VBR171 RH 7,5 A Riskhanteringsprocessen Kursen ges både i lp1 11/12 för åk5/kull H10 (som beslutat tidigare), och i lp4 11/12 för åk4/kull H11. Före ändringen gick den bara i lp1 för åk5.

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
AFON30 A 7,5 A Arkitektur som temporala landskap
MMKF15 M, MD, Pi 7,5 G2 Tillämpad robotteknik
MMKN30 M, MD 7,5 A Servicerobotik

Läsåret 2010/11

Ändrade eller flyttade kurser

Kurserna nedan har fått ändrad start- eller slutperiod eller någon annan ändring.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
AFO025 A 3 G2 Presentationsteknik och portfölj
IDEA70 KID, MD 7 G1 Design management

Nytillkomna kurser

Kurserna nedan har tillkommit utöver det ursprungligen fastställda kursutbudet.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
FRT100 E, F 4,5 A Internationell projektkurs i reglerteknik Vanlig kursanmälan via www.student.lu.se

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Program Program som kursen ingår i aktuellt läsår. Länken går till programsidan för aktuellt läsår. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn Ur­sprunglig start­period Ur­sprunglig slut­period Ny start­period Ny slut­period Länk till beslut Ytterligare information
ABF015 A 6 G2 Universal design
FMN091 7,5 A Finita volymmetoder för chocklösningar
IDEA65 5 G1 Design; om, för och med trender