Kurser LTH | Ändringar från ursprungligt fastställt kursutbud

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Ändringar från ursprungligt fastställt kursutbud

Sidan innehåller en förteckning på de förändringar som skett från det ursprungligen fastställda utbudet för respektive läsår. Övriga sidor i LoT innehåller det ursprungligen fastställda utbudet och de ändras inte när ändringar sker.

Sidan innehåller samtliga ändringar som rektor beslutat om.

Om det står i kursplanen för respektive kurs kan även institutionen ställa in kursen om det är för få anmälda. Då ska institutionen meddela alla studenter som anmält sig till kursen. Denna sida innehåller vissa av dessa inställda kurser, men inte nödvändigtvis samtliga inställda kurser.

Läsåret 2016/17

Inställda kurser

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår. Detta säger ingenting om de ges kommande år eller inte.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
FAF150BME,D,E,F,N,Pi7,5AMedicinsk optik16/17 lp416/17 lp4Länk till beslut om ändring Inställd 16/17 lp4 av LGGU efter begäran av institutionen. Kursen planeras att ges 17/18.

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
FRTN20F,M,I,Pi7,5AMarknadsstyrda system16/17 lp416/17 lp4För få anmälda.
TEK171E,Pi7,5AKvantitativ humanfysiologi16/17 lp216/17 lp2För få anmälda.

 


Läsåret 2015/16

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
AAMN01MSUD7,5AMänskliga miljöramar – byggnad/stad15/16 lp115/16 lp2För få anmälda.
TEK171E,F,Pi7,5AKvantitativ humanfysiologi15/16 lp215/16 lp2För få anmälda.

 


Läsåret 2014/15

Nytillkomna kurser

Kurserna nedan har tillkommit utöver det ursprungligen fastställda kursutbudet.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
IDEA56KID3G1Avancerad skissteknik14/15 lp314/15 lp3Länk till beslut om ändring För åk1 på KID. (Kursen är flyttad från åk2 till åk1 och lagd på våren istf hösten.)

Ändrade eller flyttade kurser

Kurserna nedan har fått ändrad start- eller slutperiod eller någon annan ändring.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
ETS130C7,5G1Kommunikationssystem14/15 lp114/15 lp214/15 lp114/15 lp1Länk till beslut om ändring Kursen slutar redan i läsperiod 1.
IDEA10KID5G13D-modellering och rendering14/15 lp414/15 lp414/15 lp4Länk till beslut om ändring Slutar i läsperiod 2 15/16. Ändringen gäller enbart för KID, inte för MD.

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
GEMA407,5G1Entreprenörskap och affärsutveckling14/15 lp314/15 lp4

 


Läsåret 2013/14

Inställda kurser

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår. Detta säger ingenting om de ges kommande år eller inte.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
EDA180D,E,F,Pi7,5G2Kompilatorteknik13/14 lp313/14 lp4Länk till beslut om ändring Kursen är inställd VT2014.
FRT100E,F4,5AInternationell projektkurs i reglerteknik13/14 lp313/14 lp4Länk till beslut om ändring Kursen är inställd VT2014

 


Läsåret 2012/13

Inställda kurser

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår. Detta säger ingenting om de ges kommande år eller inte.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
ETEN01E,F7,5AMikrovågsteori12/13 lp412/13 lp4Kursen är inställd VT2013.

Ändrade eller flyttade kurser

Kurserna nedan har fått ändrad start- eller slutperiod eller någon annan ändring.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
AADA20A2G1Digitala verktyg 512/13 lp212/13 lp212/13 lp112/13 lp1
AFON01MID5AEstetik12/13 lp112/13 lp112/13 lp212/13 lp2
EITF11I10G2Digitala projekt12/13 lp412/13 lp412/13 lp312/13 lp4Kursen sträcks ut till två läsperioder.

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
MTTF05I,M5G2Industriell anläggningsteknik12/13 lp212/13 lp2

 


Läsåret 2011/12

Nytillkomna kurser

Kurserna nedan har tillkommit utöver det ursprungligen fastställda kursutbudet.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
VBR171RH7,5ARiskhanteringsprocessen11/12 lp411/12 lp4Kursen ges både i lp1 11/12 för åk5/kull H10 (som beslutat tidigare), och i lp4 11/12 för åk4/kull H11. Före ändringen gick den bara i lp1 för åk5.

Ändrade eller flyttade kurser

Kurserna nedan har fått ändrad start- eller slutperiod eller någon annan ändring.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
EDA501M6G1Programmering11/12 lp211/12 lp4Ingen egentlig ändring, men kursen finns med här för att tydligt markera att kursen börjar i de sista veckorna i läsperiod 2 och sedan sträcker sig genom lp 3 och 4 fram till sommaren. Poängfördelningen är 2hp på hösten och 4hp på våren.

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
AFON30A7,5AArkitektur som temporala landskap11/12 lp311/12 lp4
MMKF15M,MD,Pi7,5G2Tillämpad robotteknik11/12 lp311/12 lp3
MMKN30M,MD7,5AServicerobotik11/12 lp311/12 lp4

 


Läsåret 2010/11

Nytillkomna kurser

Kurserna nedan har tillkommit utöver det ursprungligen fastställda kursutbudet.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
FRT100E,F4,5AInternationell projektkurs i reglerteknik10/11 lp310/11 lp4Vanlig kursanmälan via www.student.lu.se

Ändrade eller flyttade kurser

Kurserna nedan har fått ändrad start- eller slutperiod eller någon annan ändring.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
AFO025A3G2Presentationsteknik och portfölj10/11 lp310/11 lp410/11 lp110/11 lp2
IDEA70KID,MD7G1Design management10/11 lp310/11 lp310/11 lp410/11 lp4

Inställda kurser på grund av för få anmälda

Kurserna nedan har blivit inställda aktuellt läsår på grund av att för få anmält sig till kursen. Studenter som redan anmält sig till kursen ska ha meddelats. Observera att denna lista troligtvis inte är komplett.

KurskodProgramPoängNivåKursnamnUr­sprunglig start­periodUr­sprunglig slut­periodNy start­periodNy slut­periodLänk till beslutYtterligare information
ABF015A6G2Universal design10/11 lp410/11 lp4
FMN0917,5AFinita volymmetoder för chocklösningar10/11 lp210/11 lp2
IDEA655G1Design; om, för och med trender10/11 lp210/11 lp2