lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för alla läsår

Kurser enligt sökning

13 kurser.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn på svenska Kursnamn på engelska Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VTG021 7,5 G2 Grundvattenteknik Groundwater Engineering U W
VTG820 30 A Examensarbete i teknisk geologi Degree Project in Engineering Geology for Engineers U W
VTGA01 4 G1 Teknisk geologi Engineering Geology U W
VTGA05 5 G1 Teknisk geologi Engineering Geology U W
VTGF01 7,5 G2 Bergmekanik och bergbyggnad Rock Mechanics and Construction U W
VTGF05 6 G2 Geoteknologi Geotechnology U W
VTGL01 15 G2 Kandidatarbete i teknisk geologi Bachelor Project in Engineering Geology U
VTGM01 30 A Masterexamensarbete i teknisk geologi Degree Project in Engineering Geology U
VTGM05 30 A Examensarbete i teknisk geologi Degree Project in Engineering Geology U W
VTGN01 7,5 A Fältundersökningsmetodik Field Investigation Methodology U W
VTGN05 7,5 A Grundvattenmodellering och föroreningstransport Groundwater Modelling and Contaminant Transport U W
VTGN10 7,5 A Grundvattenteknik Groundwater Engineering U W
VTGN16 15 A Fördjupningskurs i teknisk geologi Advanced Course in Engineering Geology U W