Kurser LTH | Kurser 2017/18 - Matematikcentrum (inst LTH)

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2017/18 - Matematikcentrum (inst LTH)

 17/18     

Matematik (LTH)

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
FMAN207,5AXE1BildanalysKS KE U W T   1
FMAB306G1-SFlerdimensionell analysKS KE U W T   1
FMAB30  3
FMAB30  4
FMAA0515G1-SEndimensionell analysKS KE U W T   12
FMAN807,5AXE1Funktionalanalys och harmonisk analysKS KE U W T   12
FMAN706AXE1MatristeoriKS KE U W T   12
FMAN157,5AXEOlinjära dynamiska systemKS KE U W T   12
FMAA0115G1-SEndimensionell analysKS KE U W T   123
FMAA5013,5G1-SMatematisk analysKS KE U W T   123
FMAA304,5G1-SMatematisk kommunikationKS KE U W T   1234
FMAB206G1-SLinjär algebraKS KE U W T   1
FMAB20  2
FMAB20  3
FMAB20  4
FMAF017G2-E1Matematik - FunktionsteoriKS KE U W T   1
FMAF01  3
FMAA257,5G1XE1Diskret matematikKS KE U W T   2
FMAA25  4
FMAN457,5A-EMaskininlärningKS KE U W T   2
FMAA103G1-SMatematisk modelleringKS KE U W T   2
FMAN307,5AXE1Medicinsk bildanalysKS KE U W T   2
FMAN606AXE1OptimeringKS KE U W T   2
FMAN403AXE1Projekt i tillämpad matematikKS KE U W T   2
FMAN40  4
FMAF057G2-E1Matematik - System och transformerKS KE U W T   2
FMAF05  4
FMAN353AXE1Projekt i matematikKS KE U W T   2
FMAN35  4
FMAN107,5AXE1Algebraiska strukturerKS KE U W T   3
FMAN856AXE1DatorseendeKS KE U W T   3
FMAA207,5G1-SLinjär algebra med introduktion till datorhjälpmedelKS KE U W T   3
FMAF356G2XE1Linjär och kombinatorisk optimeringKS KE U W T   3
FMAN656A-SMatematiska strukturerKS KE U W T   3
FMAF105G2-STillämpad matematik - Linjära systemKS KE U W T   3
FMAN017,5AXE1BiomatematikKS KE U W T   34
FMAB357,5G1-SFlerdimensionell analys med vektoranalysKS KE U W T   34
FMAN557,5A-SKontinuerliga systemKS KE U W T   34
FMAN257,5AXE1VariationskalkylKS KE U W T   34
FMAN503AXEInternationell projektkurs - matematisk modelleringKS KE U W T   4
FMAA554,5G1-SMatematik, linjär algebraKS KE U W T   4
FMAF253G2-SMatematisk modellering med statistiska tillämpningar, projektKS KE U W T   4

Matematisk statistik (LTH)

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
FMSF459G2-SMatematisk statistik, allmän kursKS KE U W T   12
FMSF45  34
FMSF354G2-SGrundläggande sannolikhetsteoriKS KE U W T   1
FMSF157,5G2XE1MarkovprocesserKS KE U W T   1
FMSF707,5G2-SMatematisk statistikKS KE U W T   1
FMSF305G2-SMatematisk statistikKS KE U W T   1
FMSF757,5G2-SMatematisk statistik, allmän kursKS KE U W T   1
FMSN257,5AXE1Prissättning av derivattillgångarKS KE U W T   1
FMSF407,5G2-SSannolikhetsteori och diskret matematikKS KE U W T   1
FMSF107,5G2XE1Stationära stokastiska processerKS KE U W T   1
FMSF607,5G2-E1Statistiska metoder för säkerhetsanalysKS KE U W T   1
FMSN607,5AXE1Finansiell statistikKS KE U W T   2
FMSF252,5G2-SMatematisk statistik - kompletterande projektKS KE U W T   2
FMSF25  4
FMSF507,5G2-SMatematisk statistik, allmän kursKS KE U W T   2
FMSF207,5G2-SMatematisk statistik, allmän kursKS KE U W T   2
FMSN457,5AXE1Matematisk statistik, tidsserieanalysKS KE U W T   2
FMSN207,5AXE1Spatial statistik med bildanalysKS KE U W T   2
FMSN157,5AXE1Statistisk modellering av multivariata extremvärdenKS KE U W T   2
FMSN507,5AXE1Monte Carlo-baserade statistiska metoderKS KE U W T   3
FMSF057,5G2XE1SannolikhetsteoriKS KE U W T   3
FMSN357,5AXEStationär och icke-stationär spektralanalysKS KE U W T   3
FMSF657,5G2XE1FörsöksplaneringKS KE U W T   4
FMSN307,5AXE1Linjär och logistisk regressionKS KE U W T   4
FMSN409AXE1Linjär och logistisk regression med datainsamlingKS KE U W T   4
FMSF557,5G2-SMatematisk statistik, allmän kursKS KE U W T   4
FMSN557,5AXE1Statistisk modellering av extremvärdenKS KE U W T   4

Numerisk analys (LTH)

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
17/18
lp1
17/18
lp2
17/18
lp3
17/18
lp4
FMNN257,5AXE1Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPyKS KE U W T   1
FMNN017,5AXENumerisk linjär algebraKS KE U W T   1
FMNN356AXE1Numeriska metoder för datorgrafikKS KE U W T   1
FMNN108AXE1Numeriska metoder för differentialekvationerKS KE U W T   2
FMNF156G2-SBeräkningsprogrammeringKS KE U W T   23
FMNF056G2XE1Numerisk analysKS KE U W T   3
FMNN057,5AXE1SimuleringsverktygKS KE U W T   3
FMNN307,5AXEIterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknikKS KE U W T   4
FMNF106G2XE1Numerisk analysKS KE U W T   4

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten (ej kandidatarbeten förutom på KID- och YL-programmen) som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurskod Poäng Program Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
FMAM0530BME,C,D,E,F,I,M,PiExamensarbete i matematikKS KE  
FMSM0130BME,C,D,E,F,I,Pi,RHExamensarbete i matematisk statistikKS KE W
FMNM0130D,E,F,I,PiExamensarbete i numerisk analysKS KE W