lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - MVAR-programmet

Masterutbildning i virtuell verklighet och förstärkt verklighet  21/22     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAN20 7,5 A X E1 Bildanalys KS KE U W T 32 0 0 2 166
EDAF80 7,5 G2 X E Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
EDAN35 7,5 A X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
MAMN25 7,5 A X E1 Interaktionsdesign KS KE U W T 30 14 0 14 142
FMAN95 7,5 A X E1 Datorseende KS KE U W T 32 0 0 2 166
MAMN50 7,5 A X E Teoretiska perspektiv inom interaktionsdesign KS KE U W T 8 0 0 8 50 16 0 0 8 110
TNSF10 7,5 G2 X E1 Universal design, teori och projekt KS KE U W T 10 8 4 8 128 0 8 0 4 30
MAMF45 7,5 G2 - E Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 16 16 0 0 68 4 4 0 22 70