lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2021/22 - KLMT-programmet

Kandidatutbildning i livsmedelsteknik  21/22     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
YTHA71 7,5 G1 - S Livsmedelskemi I X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 48 h (45-minuterspass)
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 16 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 108 h (45-minuterspass)
YTHA73 7,5 G1 - S Livsmedlens mikrobiologiska grunder X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 108 h (45-minuterspass)
YTHA10 7,5 G1 - S Livsmedelskedjans förutsättningar X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 24 h (45-minuterspass)
Övningar: 21 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 4 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
YTHA30 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik I - Värmelära X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 15 h (45-minuterspass)
Laborationer: 17 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
YTHF35 7,5 G2 - S Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 46 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 30 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 102 h (45-minuterspass)
YTHA66 7,5 G1 - S Livsmedlens näringsmässiga grunder X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 140 h (45-minuterspass)
YTHF15 7,5 G2 - S Livsmedelskemi II X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 33 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 14 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 135 h (45-minuterspass)
YTHA60 7,5 G1 - S Metodik X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 4 Föreläsningar: 18 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 15 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)

YTHA71 Livsmedelskemi I: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHA73 Livsmedlens mikrobiologiska grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHA10 Livsmedelskedjans förutsättningar: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHA30 Livsmedelsteknik I - Värmelära: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHF35 Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHA66 Livsmedlens näringsmässiga grunder: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHF15 Livsmedelskemi II: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHA60 Metodik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
YTHF10 7,5 G2 - S Livsmedelsteknik II - Processteknik X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA40 7,5 G1 - S Vegetabiliska livsmedel X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA45 7,5 G1 - S Animaliska livsmedel X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHF05 7,5 G2 - S Näringslära II X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA56 7,5 G1 - S Produktionsplanering X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHA50 7,5 G1 - S Produktutveckling - förpackat och klart X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
YTHF25 15 G2 - S Projektkurs i livsmedelstekniska enhetsoperationer X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

YTHF10 Livsmedelsteknik II - Processteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHA40 Vegetabiliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHA45 Animaliska livsmedel: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHF05 Näringslära II: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHA56 Produktionsplanering : Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHA50 Produktutveckling - förpackat och klart: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.
YTHF25 Projektkurs i livsmedelstekniska enhetsoperationer: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
YTHF30 15 G2 - S Kvalitet och livsmedelssäkerhet X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40 h (45-minuterspass)
Övningar: 60 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 250 h (45-minuterspass)
MIOA15 7,5 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 54 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 9 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 125 h (45-minuterspass)
YTHF20 7,5 G2 - S Verksamhetsförlagd praktik för livsmedelstekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 2 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 190 h (45-minuterspass)
MAMF16 7,5 G2 - S Arbetsorganisation och ledarskap X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 160 h (45-minuterspass)

YTHF30 Kvalitet och livsmedelssäkerhet: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
MIOA15 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
YTHF20 Verksamhetsförlagd praktik för livsmedelstekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
MAMF16 Arbetsorganisation och ledarskap: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  21/22
lp1
21/22
lp2
21/22
lp3
21/22
lp4
EXTA80 7,5 G1 - E Kritiska djurstudier: Djur i samhälle, kultur och medier X Kursen samläses med SASH68, som ges av Institutionen för kommunikation och medier. Följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EXTA75 7,5 G1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
EXTA85 7,5 G1 - E Mat, tradition och innovation X Kursen samläses med SASH86, som ges av Institutionen för kulturvetenskaper, Avdelningen för etnologi. Följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 115 h (45-minuterspass)
4 Föreläsningar: 6 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 51 h (45-minuterspass)

EXTA80 Kritiska djurstudier: Djur i samhälle, kultur och medier: Kursen samläses med SASH68, som ges av Institutionen för kommunikation och medier. Följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
EXTA75 Engelska för tekniker: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.
EXTA85 Mat, tradition och innovation: Kursen samläses med SASH86, som ges av Institutionen för kulturvetenskaper, Avdelningen för etnologi. Följer inte läsperiodsindelningen. Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Kandidatarbeten - KLMT

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i KLMT-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
YTHL05 15 Kandidatarbete i livsmedelsteknik KS KE U W

YTHL05 Kandidatarbete i livsmedelsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges 2021/22, 2023/24.

Examensarbeten - KLMT

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i KLMT-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
YTHL01 15 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik KS KE U W

YTHL01 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik: Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2022/23.