lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser för 2017/18

Kurser enligt sökning  17/18 

10 kurser.

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Kursnamn på svenska Kursnamn på engelska Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VTGA01 4 G1 Teknisk geologi Engineering Geology KS KE U W T
VTGA05 5 G1 Teknisk geologi Engineering Geology KS KE U W T
VTGF01 7,5 G2 Bergmekanik och bergbyggnad Rock Mechanics and Construction KS KE U W T
VTGF05 6 G2 Geoteknologi Geotechnology KS KE U W T
VTGL01 15 G2 Kandidatarbete i teknisk geologi Bachelor Project in Engineering Geology KS KE U
VTGM01 30 A Masterexamensarbete i teknisk geologi Degree Project in Engineering Geology KS KE U
VTGM05 30 A Examensarbete i teknisk geologi Degree Project in Engineering Geology KS KE U W
VTGN01 7,5 A Fältundersökningsmetodik Field Investigation Methodology KS KE U W T
VTGN05 7,5 A Grundvattenmodellering och föroreningstransport Groundwater Modelling and Contaminant Transport KS KE U W T
VTGN10 7,5 A Grundvattenteknik Groundwater Engineering KS KE U W T