Kurser LTH | Kurser 2016/17 - Inst f arkitektur och byggd miljö

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2016/17 - Inst f arkitektur och byggd miljö

 16/17 

Arkitektur

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
AAHA609G1-SArkitektens redskapKS KE U   T   1
ABV6206G1-SByggteknik med arkitekturKS KE U   T   1
AADA012G1-SDigitala verktyg 1KS KE U   T   1
AADA102G1-SDigitala verktyg 3KS KE U   T   1
AFO0659A-SEstetik IIKS KE U   T   1
AAHA559G1-SGestaltningsprocess och prototypKS KE U   T   1
ASBF059G2-SStadsbyggandets grunderKS KE U   T   1
ASB0607,5AXE1StadsförnyelseKS KE U   T   1
AFOF216G2XE1Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IVKS KE U   T   1
AAKN207,5AXE1Arkitektur i material och detalj IKS KE U   T   12
AAHN157,5AXEArkitekturens kreativa verktyg IKS KE U   T   12
AAHN15  34
ATHA017G1-SArkitekturens teori och historia IKS KE U   T   12
ATHA157G1-SArkitekturens teori och historia IIIKS KE U   T   12
ATHF017G2-SArkitekturens teori och historia VKS KE U   T   12
AAHN0215AXEAvancerad arkitektonisk gestaltning IKS KE U   T   12
AAHN257,5AXEAvancerad arkitektonisk gestaltning I, teoriKS KE U   T   12
AFOA257,5G1-SEstetik IKS KE U W T   12
AAMN017,5AXE1Mänskliga miljöramar – byggnad/stadKS KE U   T   12
AFO0253G2-SPresentationsteknik och portföljKS KE U   T   12
ASEN0115AXESpatiala experiment IKS KE U   T   12
ASEN107,5AXESpatiala experiment I, teoriKS KE U   T   12
ASBN0215AXEStadsåterbrukKS KE U   T   12
ASBN067,5AXEStadsåterbruk - teori och metodKS KE U   T   12
ASBN457,5AXEStadskvalitet och urban formKS KE U   T   12
AFON257,5AXE1Teori i handlingKS KE U   T   12
AFOA155G1-STillämpad estetik, visuell kommunikation, del IKS KE U   T   12
AFOA056G1XE1Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IIIKS KE U   T   12
ASBN3115AXEUrban dynamikKS KE U   T   12
ASBN417,5AXEUrban dynamik - teorier och tendenserKS KE U   T   12
ASBN367,5AXEUrbana processerKS KE U   T   12
AAH15030G2-SArbetsplatsförlagd arkitektutbildningKS KE U   T   12
AAH150  23
AAH150  34
AAH150  4
AAHA209G1-SArkitektur, baskurs C (åk 1)KS KE U   T   2
AAHA259G1-SArkitektur, baskurs C (åk 2)KS KE U   T   2
AAHF013G2-SArkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljöKS KE U   T   2
AADA202G1-SDigitala verktyg 5KS KE U   T   2
AFON015AXEEstetikKS KE U   T   2
AAHF109G2-SHållbar arkitektonisk gestaltningKS KE U   T   2
AFO1656G1-SProduktsemiotikKS KE U   T   2
AADA052G1-SDigitala verktyg 2KS KE U   T   3
AADA152G1-SDigitala verktyg 4KS KE U   T   3
AADA252G1-SDigitala verktyg 6KS KE U   T   3
AAMA053G1XE1Ljus och färgKS KE U W T   3
AFOA105G1XE1ProduktsemiotikKS KE U   T   3
ASBF207,5G2-SStadsplaneringKS KE U   T   3
AFON307,5AXE1Arkitektur som temporala landskapKS KE U   T   34
AAHA3018G1-SArkitektur, baskurs D (åk 1)KS KE U   T   34
AAHF0518G2-SArkitektur, baskurs D (åk 2)KS KE U   T   34
ABV6106G1-SArkitektur- och byggteknikhistoriaKS KE U   T   34
ATHA207G1-SArkitekturens teori och historia IV (Åk 1)KS KE U   T   34
ATHA257G1-SArkitekturens teori och historia IV (Åk 2)KS KE U   T   34
ATHF055G2-SArkitekturens teori och historia VIKS KE U   T   34
AAHN0615AXEAvancerad arkitektonisk gestaltning IIKS KE U   T   34
ASBN1615AXEDet nya stadslandskapetKS KE U   T   34
ASBN117,5AXEDet nya stadslandskapet - teori och metodKS KE U   T   34
AAHF353G2-SDokumentation och kommunikationKS KE U   T   34
AAHN107,5AXE1Integrerad design: Arkitektur - konstruktionKS KE U   T   34
AFON207,5AXE1Interiör arkitektur och möblerKS KE U   T   34
ASBN267,5AXELandskapsarkitektur och trädgårdKS KE U   T   34
ASEN0515AXESpatiala experiment IIKS KE U   T   34
ASEN157,5AXE1Spatiala experiment II, teoriKS KE U   T   34
ASBF107,5G2-SHållbart stadsbyggandeKS KE U   T   4
AFOA205G1XE1Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IIKS KE U   T   4

Bebyggelsevård

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
ABVN1615AXE1Kulturhistoriska byggnaderKS KE U   T   12
ABVN117,5AXE1Kulturhistoriska byggnader, teoriKS KE U   T   12
ABFF017,5G2XESkandinavisk arkitektur och stadsbyggnad IKS KE U W T   12
ABVN207,5AXE1Arkitektur i material och detalj IIKS KE U W T   34
ABVN0215AXE1Modernismens arkitektur - förnyelseKS KE U W T   34
ABVN067,5AXE1Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridelKS KE U W T   34

Boende och bostadsutveckling

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
ABA6007,5G2-SInternationellt hållbart byggandeKS KE U W T   3
ABAN157,5AXEKlimatsmart arkitektur och urban designKS KE U W T   34
ABAN1115AXE1Urban ShelterKS KE U W T   34
ABAN067,5AXE1Urban Shelter, teoriKS KE U W T   34

Energi och byggnadsdesign

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
AEBF207,5G2XEByggnadsintegrerade solenergisystemKS KE U W T   1
AEBF107,5G2XEEnergianvändning och termisk komfort i byggnaderKS KE U W T   1
AEB0107,5G2XESolenergi – grundkurs i solvärmeteknikKS KE U W T   1
AEBN2015AXEOffentlig byggnad - integrering av solenergi-, kostnads- och miljöaspekterKS KE U W T   2
AEBN1015AXEPassivhus – integrering av termiska aspekter och fuktsäkerhetKS KE U W T   2
AEBF157,5G2XEDagsljus och belysning i byggnaderKS KE U W T   3
AEB0207,5G2XESolel – grundkurs i solcellsteknikKS KE U W T   3
AEBN1515AXEEnergieffektiv kontorsbyggnad – integrering av dagsljus och ventilationKS KE U W T   4

Arkitektur och byggd miljö

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
AAHF2515G2-SArkitektur - I kontextKS KE U   T   34
AAHF3015G2-SArkitektur - I samtidKS KE U   T   34
AAHF2015G2-SArkitektur - I tid och rumKS KE U   T   34

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten (ej kandidatarbeten förutom på KID- och YL-programmen) som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurskod Poäng Program Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
ABA61522,5IBYAExamensarbeteKS KE W
AAHM0130AExamensarbete i arkitekturKS KE W
AEB82030E,V,WExamensarbete i energi- och byggnadsdesignKS KE  
ASBM0530L,VExamensarbete i stadsbyggnadKS KE W
AAHM1030MARKMasterexamensarbete i arkitekturKS KE  
AEBM0130MEMBMasterexamensarbete i energi- och miljöeffektiva byggnaderKS KE  
ASBM0130MSUDMasterexamensarbete i hållbar stadsgestaltningKS KE