Kurser LTH | Kurser 2011/12 - Fysiska institutionen, LTH

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - Fysiska institutionen, LTH

 11/12 

Kurslaboratoriet i fysik

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
FMFF107,5G2XE1Astrofysik - stjärnor och kärnorKS KE U W T   3
FKFF014G2XEAtmosfärskemi och -fysikKS KE U W T   4
FAFF1015G2-SAtom- och kärnfysik med tillämpningarKS KE U W T   12
FAF0807,5AXEAtom- och molekylspektroskopiKS KE U W T   1
FFFN017,5A-E2Avancerad framställning av nanostrukturerKS KE U W T   12
FFFN01  34
FAFN107,5AXEAvancerade laser- och optiksystemKS KE U W T   4
FFFF017,5G2-SElektroniska materialKS KE U W T   3
FAFA159G1-SEnergi- och miljöfysikKS KE U W T   4
FAFA2010G1-SEnergi- och miljöfysikKS KE U W T   3
FKFN057,5A-E2Experimentella verktyg i subatomär fysikKS KE U W T   2
FFFF057,5G2-SFasta tillståndets fysikKS KE U W T   3
FAFN2015AXEFenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisationKS KE U W T   12
FAF0957,5AXEFotonik och optisk kommunikationKS KE U W T   3
FAF2207,5G1-SFysikKS KE U W T   4
FAF6046G1-SFysikKS KE U W T   1
FAFA408G1-SFysikKS KE U W T   12
FAFF2511G2-SFysikKS KE U W T   23
FAFA019G1-SFysik - Mekanik och vågorKS KE U W T   4
FAFA356G1-SFysik - Termodynamik och atomfysikKS KE U W T   1
FAFA308G1-SFysik – elektricitetslära, gaser och vätskorKS KE U W T   3
FAFA109G1-SFysik – Kvantfenomen och nanoteknologiKS KE U W T   2
FAFA10  4
FAFA0512G1-SFysik – Våglära, termodynamik och atomfysikKS KE U W T   12
FFF0427,5AXE2Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenterKS KE U W T   2
FBR0127,5G2XEGrundläggande förbränningKS KE U W T   4
FAFF157,5G2-SHållbar utveckling med nanoperspektivKS KE U   T   4
FFF0217,5AXE1HalvledarfysikKS KE U W T   1
FFF1157,5AXE1HöghastighetselektronikKS KE U W T   3
FMFN057,5AXE1KaosKS KE U W T   4
FKF0217,5G2XE2Kärnfysik, fördjupningskursKS KE U W T   1
FMF1217,5AXE1KärnstrukturteoriKS KE U W T   2
FMF1707,5G2XEKomplex ekonomiKS KE U W T   3
ESS0304,5G2-SKomponentfysikKS KE U W T   4
FAFN157,5AXE2Kristalltillväxt och halvledarepitaxiKS KE U W T   2
FMFF157,5G2-E1Kvantmekanik och matematiska metoderKS KE U   T   1
FMFN017,5AXE1Kvantmekanik, fortsättningskursKS KE U W T   1
FMFN01  3
FMFN107,5AXEKvantmekanik, fortsättningskurs 2KS KE U   T   4
FBR0247,5AXE1Laserbaserad förbränningsdiagnostikKS KE U W T   3
FAFN017,5AXELasrarKS KE U W T   2
FAFN057,5AXELjus - materia växelverkanKS KE U W T   3
FAF1507,5AXEMedicinsk optikKS KE U W T   4
FKF1007,5AXE1MiljömätteknikKS KE U W T   34
FKF0707,5AXE2Modern subatomär fysikKS KE U W T   4
FBR0307,5AXEMolekylfysikKS KE U W T   2
FAFF207,5G2XEMultispektral avbildningKS KE U W T   2
FFF1607,5AXE2NanoelektronikKS KE U W T   4
FFFN057,5AXENanomaterial - Termodynamik och kinetikKS KE U W T   3
FFFA017G1-SNanovetenskap och nanoteknik – en introduktionKS KE U W T   12
FAFF017,5G2XEOptik och optisk designKS KE U W T   1
FFFN157,5AXE2OptoelektronikKS KE U W T   3
FFF1107,5G2XE2Process- och komponentteknologiKS KE U W T   1
FAFF0515G2-SProjekt nanoingenjörKS KE U W T   34
FKFN107,5A-E2ReaktorfysikKS KE U W T   4
FMF0614,5G2-SRelativitetsteoriKS KE U W T   3
FMFF056G2-SStatistisk termodynamik med tillämpningarKS KE U W T   12
FAFA457,5G1-STermodynamik med tillämpningarKS KE U W T   2
FMF1507,5AXE1Termodynamik och statistisk fysikKS KE U W T   4
FKFN017,5A-E2Tillämpad subatomär fysikKS KE U W T   3
FAF2606G1-STillämpad vågrörelseläraKS KE U W T   1
FAF260  4
FAFA507,5G1-SVåglära, optik och atomfysikKS KE U W T   12
FAFA259G1-SVågutbredning och introduktion till teknisk fysikKS KE U W T   12
FMFF013G2-SVektoranalysKS KE U W T   3

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten (ej kandidatarbeten förutom på KID- och YL-programmen) som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurskod Poäng Program Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
PHYM0130C,D,E,F,I,MFOT,MNAV,N,Pi,WExamensarbete i fysikKS W