Kurser LTH | Kurser 2010/11 - Fysiska institutionen, LTH

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - Fysiska institutionen, LTH

 10/11 

Kurslaboratoriet i fysik

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
FKFF014G2XEAtmosfärskemi och -fysikKS KE U W    4
FAFF1015G2-SAtom- och kärnfysik med tillämpningarKS KE U W    12
FAF0807,5AXEAtom- och molekylspektroskopiKS KE U W    1
FFFN017,5AXE2Avancerad framställning av nanostrukturerKS KE U W    2
FFFN01  4
FAFN107,5AXEAvancerade laser- och optiksystemKS KE U W    4
FFFF017,5G2-SElektroniska materialKS KE U W    3
FFFN107,5AXEElektrontransport i nanostrukturerKS KE U W    3
FAFA159G1-SEnergi- och miljöfysikKS KE U W    4
FAFA2010G1-SEnergi- och miljöfysikKS KE U W    3
FKFN057,5A-E2Experimentella verktyg i subatomär fysikKS KE U W    2
FFFF057,5G2-SFasta tillståndets fysikKS KE U W    3
FAFN2015AXEFenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisationKS KE U W    12
FAF0957,5AXEFotonik och optisk kommunikationKS KE U W    3
FAF2207,5G1-SFysikKS KE U W    4
FAF6046G1-SFysikKS KE U W    1
FAFA408G1-SFysikKS KE U W    12
FAFF2511G2-SFysikKS KE U W    23
FAFA019G1-SFysik - Mekanik och vågorKS KE U W    4
FAFA356G1-SFysik - Termodynamik och atomfysikKS KE U W    1
FAFA308G1-SFysik – elektricitetslära, gaser och vätskorKS KE U W    3
FAFA109G1-SFysik – Kvantfenomen och nanoteknologiKS KE U W    2
FAFA10  4
FAFA0512G1-SFysik – Våglära, termodynamik och atomfysikKS KE U W    12
FFF0427,5AXE2Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenterKS KE U W    2
FBR0127,5G2XE1Grundläggande förbränningKS KE U W    4
FAFF157,5G2-SHållbar utveckling med nanoperspektivKS KE U      4
FFF0217,5AXE1HalvledarfysikKS KE U W    1
FFF1157,5AXE1HöghastighetselektronikKS KE U W    3
FMFN057,5AXE1KaosKS KE U W    4
FKF0217,5G2XE2Kärnfysik, fördjupningskursKS KE U W    1
FMF1217,5AXE1KärnstrukturteoriKS KE U W    12
FMF1707,5G2XEKomplex ekonomiKS KE U W    3
ESS0304,5G2-SKomponentfysikKS KE U W    4
FAFN157,5AXE2Kristalltillväxt och halvledarepitaxiKS KE U W    2
FMFF157,5G2-E1Kvantmekanik och matematiska metoderKS KE U      1
FMFN017,5AXE1Kvantmekanik, fortsättningskursKS KE U W    1
FMFN01  3
FBR0247,5AXE1Laserbaserad förbränningsdiagnostikKS KE U W    3
FAFN017,5AXELasrarKS KE U W    2
FAFN057,5AXELjus - materia växelverkanKS KE U W    3
FAF1507,5AXEMedicinsk optikKS KE U W    4
FKF1007,5AXE1MiljömätteknikKS KE U W    34
FKF0707,5AXE2Modern subatomär fysikKS KE U W    4
FAFF207,5G2XEMultispektral avbildningKS KE U W    2
FFF1607,5AXE2NanoelektronikKS KE U W    4
FFFN057,5AXENanomaterial - Termodynamik och kinetikKS KE U W    3
FFFA017G1-SNanovetenskap och nanoteknik – en introduktionKS KE U W    12
FAFF017,5G2XEOptik och optisk designKS KE U W    1
FFF1107,5G2XE2Process- och komponentteknologiKS KE U W    1
FAFF0515G2-SProjekt nanoingenjörKS KE U W    34
FKFN107,5A-E2ReaktorfysikKS KE U W    4
FMF0614,5G2-SRelativitetsteoriKS KE U W    3
FMFF056G2-SStatistisk termodynamik med tillämpningarKS KE U W    12
FAF0857,5AXE2SvepspetsmikroskopiKS KE U W    4
FAFA457,5G1-STermodynamik med tillämpningarKS KE U W    2
FMF1507,5AXE1Termodynamik och statistisk fysikKS KE U W    4
FKFN017,5A-E2Tillämpad subatomär fysikKS KE U W    3
FAF2606G1-STillämpad vågrörelseläraKS KE U W    1
FAFA259G1-SVågutbredning och introduktion till Teknisk fysikKS KE U W    12
FMFF013G2-SVektoranalysKS KE U W    3

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten (ej kandidatarbeten förutom på KID- och YL-programmen) som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurskod Poäng Program Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
PHYM0130B,C,D,E,F,I,K,M,MFOT,MNAV,N,Pi,RH,WExamensarbete i fysikKS W