lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kursplaner Uppdrag TFHS 21/22

FLYU01 html pdf Meteorologi
FLYU05 html pdf Flygteori privatflygcertifikat (flygplan)
FLYU10 html pdf Flygningens grundprinciper
FLYU15 html pdf Luftfartslagarna
FLYU20 html pdf Flygkommunikation
FLYU25 html pdf Navigation
FLYU30 html pdf Allmän flygplanslära
FLYU35 html pdf Prestanda och färdplanering
FLYU40 html pdf Instrumentflygning
FLYU45 html pdf Människans förutsättningar och begränsningar
FLYU50 html pdf Flygoperativa procedurer
FLYU55 html pdf Flerpilotssamarbete