lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kursplaner LTH:s fristående kurser VT2022

TFRA41 html pdf Grafisk design
TFRA42 html pdf Svensk interiör- & möbelhistoria - en översikt
TFRB75 html pdf Framtidens äldreboende - design för det moderna äldrelivet
TFRB85 html pdf Teknikhistoria
TFRC66 html pdf Patent och annan immaterialrätt
TFRC70 html pdf Människan i extrema miljöer
TFRC75 html pdf CAD - datorstödd konstruktion
TFRC80 html pdf Projektledning och projektmetodik
TFRC95 html pdf Bild och rum
TFRD30 html pdf Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg
TFRD40 html pdf Patientperspektiv och egenförmåga
TFRD46 html pdf Glasdesign
TFRD47 html pdf Avancerad skissteknik II
TFRD49 html pdf Programmeringsteknik - fördjupningskurs
TFRD50 html pdf Metoder för användarmedverkan i designprocesser
TFRD75 html pdf En Introduktion till Informationssäkerhet
TFRG45 html pdf Svenskt samhällsliv, kultur och teknologi
TFRG55 html pdf Kravhantering för digitala system
TFRG80 html pdf Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion
TFRG95 html pdf Reglerteknik, allmän kurs
TFRP01 html pdf Miljökonsekvensbeskrivning
TFRP05 html pdf Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs
TFRP20 html pdf Artificiell intelligens