lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kursplaner LTH:s fristående kurser VT2019

TFRA41 html pdf Grafisk design
TFRB85 html pdf Teknikhistoria
TFRC45 html pdf Traditionella byggnadsmaterial och -tekniker
TFRC66 html pdf Patent och annan immaterialrätt
TFRC70 html pdf Människan i extrema miljöer
TFRC75 html pdf CAD - datorstödd konstruktion
TFRC80 html pdf Projektledning och projektmetodik
TFRC95 html pdf Bild och rum
TFRD30 html pdf Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg
TFRP01 html pdf Miljökonsekvensbeskrivning
TFRP05 html pdf Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs