lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kursplaner LTH:s fristående kurser VT2018

TFRA41 html pdf Grafisk design
TFRB25 html pdf Drycker, vetenskap och teknik
TFRB85 html pdf Teknikhistoria
TFRC45 html pdf Traditionella byggnadsmaterial och -tekniker
TFRC66 html pdf Patent och annan immaterialrätt
TFRC70 html pdf Människan i extrema miljöer
TFRC75 html pdf CAD - datorstödd konstruktion
TFRC80 html pdf Projektledning och projektmetodik
TFRC95 html pdf Bild och rum
TFRD10 html pdf Vin och fruktvin, vetenskap och teknik med inriktning på produktion i kallt klimat
TFRD30 html pdf Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg
TFRG45 html pdf Svenskt samhällsliv, kultur och teknologi
TFRN45 html pdf Internationell miljövård, tematisk kurs
TFRN55 html pdf Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning
TFRN95 html pdf Ekonomibaserad produktionsutveckling