VATTENFÖRSÖRJNINGS- OCH AVLOPPSTEKNIK FKVVA 020

Water and Environmental Engineering, Advanced Course

Antal poäng: 6.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Jes la Cour Jansen Förkunskapskrav: Teknisk vattenresurslära (VVR015).

Innehåll

Studenten skall inom kursens ram lära sig dimensionera och planera drift av anläggningar för vattenförsörjning och avloppsvattenrening i tätort.

Översikt av vattentillgångar, vattenförbrukning och vattenkvalitet. Uttagsanordningar för yt- och grundvatten. Processer för beredning av konsumtionsvatten. Magasinering och distribution av renvatten. Avloppssystem. Karakterisering av avloppsvattnet. Fysikaliska, biologiska och kemiska reningsmetoder. Datormodeller över aktivt-slamprocessen. Slambehandling. Återanvändning av avloppsvatten. Recipientvård.

Litteratur

Hammer, Mark J., HammerJr, Mark J.: Water and Wastewater Technology, Prentice-Hall, Third edition 1996 eller likvärdig. Valda delar av några publikationer.