TRAFIKANALYSVTT 021

Traffic Engineering, Advanced Course

Antal poäng: 6.0. Valfri för: V4. Kursansvarig: Ola Hagring. Förkunskapskrav: Trafikteknik och stadsbyggnad AK (VTT 110). Prestationsbedömning: godkända övningar, laborationer och tentamen. Webbsida http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm

Innehåll

Kursen skall ge förmåga att välja och använda metoder för trafikundersökningar, trafikprognoser och beräkning av framkomlighet samt säkerhets- och mmiljöeffekter i gatunät.

Kursen ger insikt i trafikteknikens teoretiska verktyg och hur de kan användas för analys och utvärdering av trafiktekniska åtgärder. Övningen består av en större verklighetstrogen trafikutredning. Denna omfattar prognosmetoder och trafikmodeller för beräkning av trafikmängder, dimensionering av trafikanläggningar samt beräkning av trafikekonomi. Laborationen består av egna studier som omfattar problemformulering, insamling och analys av underlagsmaterial.

Inlämningsuppgifter: Laborationsredogörelse, inlämning under första läsperioden. Övningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning i slutet av andra läsperioden.

Litteratur

Kurslitteraturen håller på att omarbetas.