RUMSGESTALTNING OCH LJUDUPPLEVELSEVTA 052

Spatial Design and Perception of Sound

Antal poäng: 1.5. Valfri för: A4. Kursansvarig: Per Hammer Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs 80% närvaro vid föreläsningar och experiment samt skriftliga redogörelser av laborationer.

Innehåll

Kursens syfte är att ge en översiktlig kunskap om och förståelse av rum med olika akustisk karaktär, samt grundläggande förståelse för principer inom byggnadsakustik och samhällsbuller.