TILLÄMPAD PROGRAMMERINGVSM 060

Applied Computer Programming

Antal poäng: 3.0. Valfri för: M4, V4. Kursansvarig: Ola Dahlblom. Rekommenderade förkunskaper: Finita elementmetoden. Prestationsbedömning: För betyget GODKÄND krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända. Webbsida http://www.byggmek.lth.se

Målbeskrivning

Kursen avser att ge kunskaper om strukturering och utveckling av datorprogram för tekniska tillämpningar.

Innehåll

Kursen består huvudsakligen av en större programmeringsuppgift med inriktning på finita elementmetoden.Programutvecklingen uppdelas i flera etapper, där varje etapp är en inlämningsuppgift. Programmet ska uttestas och dokumenteras. Dessutom ingår följande delmoment: Orientering om hårdvara och systemmjukvara. Orientering om datorgrafik och grafiska användargränssnitt. Strukturering av datorprogram. Programmering av elementrutiner, användargränssnitt och grafikrutiner.

Litteratur

Metcalf and Reid: Fortran 90/95 explained, Oxford University press. Lindemann och Dahlblom: Tillämpad programmering.Arbetsblad och handledningar som delas ut under kursens gång.