MEKANIKVSM 010

Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: BI1, V1. Kursansvarig: Per-Erik Austrell. Rekommenderade förkunskaper: Linjär algebra. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt en dugga. Webbsida http://byggmek.lth.se

Målbeskrivning

Ämnet mekanik är grundläggande för all ingenjörsutbildning. Kursen är en inledning till mekanikämnet och har fyra parallella mål:

Innehåll

Statik: Kraftverkan och momentverkan. Ekvivalenta kraftsystem i 2 och 3 dimensioner. Friläggning och jämvikt i 2 och 3 dimensioner. Tyngpunkt och masscentrum. Friktion.

Dynamik: Kinematik (rörelsebeskrivning) för partiklar, och stela kroppar - rätlinjig rörelse, plan kroklinjig rörelse och relativ rörelse - translation och rotation. Kinetik (samband mellan krafter och rörelser) för partiklar, och stela kroppar. Momentana rörelseekvationer, arbete, energi, effekt, impuls- och rörelsemängd. Speciella tillämpningar.

Litteratur

Meriam, J. L. and Kraige, L.G.: STATICS and DYNAMICS, Third Edition, Wiley 1998. Engelsk-svensk fackordlista till Meriams bok, Högskolan i Luleå, 1981.