SAMHÄLLSMÄTNING, MBKVGM 050

Urban Surveying

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: L4FI , L4PF . Kursansvarig: Lars Ollvik. Förkunskapskrav: Geodesi med kartteknik. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Fullgjorda och godkända inlämningsuppifter samt godkänd seminarieuppgift.

Målbeskrivning

Syftet med kursen är att ge kunskap om kommunal kartverksamhet MBK (Mätning, Beräkning, Kartframställning). MBK som en basfunktion och fungerar som stöd för fysisk planering, plangenomförande och övrig kommunalteknisk verksamhet. Målet är också att ge kunskap om betydelsen av lägesbestämd information för rationell informationsbehandling inom den kommunaltekniska verksamheten.

Innehåll

MBK-verksamhetens grundläggande begrepp och metoder för samhällsmätning och framställning, stomnät, primärkartor, ledningskartor och andra kartverk inom kommunen kommer att behandlas. Vidare kommer digital kartverksamhet och transfereringsfiler, utvecklingen mot GIS (Geografiska informationssystem ) och GPS-mätning (Global Positioning System) för MBK-mätning att belysas.

Litteratur

Kompendier, artiklar och valda delar av HMK (Handbok till mätningskungörelsen).