JORD- OCH SKOGSBRUKVFT 170

Agriculture and Forestry

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: L3FR , L4FE , L4PF . Kursansvarig: Henrik Swensson Rekommenderade förkunskaper: Bygg- och fastighetsföretagens ekonomi Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, godkända övningar och inlämningsuppgifter. Deltagande i obligatoriska exkursioner.

Målbeskrivning

Kursen skall ge eleven grundläggande kunskaper om förutsättningar för att bedriva jord- och skogsbruk, hur modernt jord- och skogsbruk bedrivs samt ekonomiska kalkyler i jord- och skogsbruk.

Innehåll

Klimat, dränering, bevattning, olika grödor och deras odlingsvärde, odlingsteknik, maskinanvändning och transporter, ekonomiska kalkyler inom jordbruket.

Skogens betydelse för Sverige, skogsbruks- och skogsskötselmetoder, skogsuppskattning, olika trädslag och deras odlingsvärde, ekonomiska kalkyler inom skogsbruket.

Litteratur

Jordbruk: Sveriges Nationalatlas: Jordbruket (red Clason/Granström)

Granstedt m fl: Växtodlingens grunder, LT-s förlag.

Skogsbruk: Falk/Söderström: Skogsvårdens grunder, LT-s förlag.

Utdelade stenciler/kompendier.