GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM FK 1VFT 150

Geographical Information Systems, Advanced Course 1

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: L4FI . Rekommenderade förkunskaper: Databaser (EDA215) Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, fullgjorda och godkända övningar.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om GIS. Kursen ger kunskaper i konceptuell modellering, Boolsk algebra, informationsanalys, terrängmodeller, interpolering, databaser, datakvalitet och överföringsformat.

Litteratur

HMK - databser (Handbok till mätningskungörelsen)

Kompendier och artiklar.

Nicholas Chrisman: Exploring Geographic Information Systems.