FASTIGHETSVÄRDERING FKVFT 090

Real Estate Valuation, Advanced Course

Antal poäng: 6.0. Obligatorisk för: L4FE . Kursansvarig: Henrik Swensson Förkunskapskrav: Fastighetsekonomi AK. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar.

Målbeskrivning

Kursen syftar till en fördjupning i ämnet fastighetsvärdering för främst blivande fastighetsekonomer.

Innehåll

Värdering av olika typer av avkastningsfastigheter, speciellt kommersiella fastigheter, flerbostads- och industrifastigheter. Värdering av jord- och skogsbruksfastigheter, beräkning av ersättningar i förrättningssammanhang Värdering av fastigheter i företag och projekt samt begränsade rättigheter i fastighet, speciellt tomträtt. Riskbedömningar, fastighetsägares och investerares finansierings- och beskattningssituation.

Litteratur

Norell, Ossmark, Tegnander: Inkomst av hyresfastighet. Lundström, Bejrum:

Fastighetsekonomi Hyresfastigheter. Kurspärm. Vid kursstart meddelas om

ytterligare litteratur kommer att användas.