RÄKENSKAPSANALYS OCH BOKFÖRINGVFT 070

Financial Analysis and Accounting

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: L3FK . Kursansvarig: Studierektor Förkunskapskrav: Bygg- och fastighetsföretagens ekonomi Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om räkenskapsanalys och bokföring.

Innehåll

Räkenskapsanalys: Syfte, granskning av RR och BR, resultatberäkning, lönsamhet, likviditet, soliditet och finansieringsanalys.

Bokföring: Löpande datorbaserad bokföring, bokslut, bokslutsdispositioner.

Litteratur

Thomasson, Larsson, Rohlin: Den nya affärsredovisningen.