FASTIGHETSEKONOMI AKVFT 042

Real Estate Valuation, Basic Course

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Henrik Swensson Förkunskapskrav: Bygg och fastighetsföretagens ekonomi, husbyggnadsteknik Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, godkända övningar och seminarier. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Kursen ske ge baskunskaper om fastighetsmarknaden och om metoder för analys av denna och metoder för fastighetsvärdering, fastighetstaxering samt finansiering och beskattning av fastigheter.

Innehåll

Fastighetsmarknaden, karaktär och särdrag, fastighetskredit, statligt bostadsstöd, beskattning av privatbostäder och näringsfastigheter, marknadsanalyser, omvärds- och ortsprisanalyser, metoder och utförande, fastighetstaxering, besiktning, prisanalyser, prisförklarande variabler regressionsanalys, värdeteori, värderingsteori, värderingsmetoder, värdeutlåtande. Introduktion till det svenska skattesystemet, etik för värderare och mäklare.

Litteratur

Jakobsson, Smickilas: Skatterätt, en introduktion, AB Svensk Byggtjänst:

Fastighetsnomenklaturen. Svenska Bankföreningen: Den svenska kreditmarknaden. Kurspärm. Vid kurstart meddelas om ytterligare litteratur kommer att användas.